PST: Trusselen fra ekstrem islamisme er ikke lenger skjerpet

I en ny trusselvurdering skriver PST at trusselen fra ekstrem islamisme ikke lenger er skjerpet, og at terrortrusselen i Norge fremdeles er moderat.

PST sier i en ny trusselvurdering at trusselen fra ekstrem islamisme ikke lenger er skjerpet.
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer det fremdeles som mulig at ekstreme islamister så vel som høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i løpet av de neste 18 månedene, skriver de i en pressemelding.

Grunnen til at trusselen fra ekstrem islamisme ikke lenger er skjerpet, er blant annet mindre fokus på krenkelser av islam i Europa, og at islamkritikere i Norge opptrer mindre provoserende enn det PST så at de hadde intensjoner om. I tillegg er det for tiden lite aktivitet i ekstreme islamistiske miljøer i Norge.

PST skjerpet sin vurdering av trusselen fra islamistisk terror 30. oktober 2020.

I den nye trusselvurderingen vurderer PST det fremdeles dit at handlinger som oppleves som krenkelser av islam, vil være en sentral drivkraft i trusselbildet i Norge. Det vil si at dagens situasjon kan endre seg raskt.

Publisert: