Krekar i Norge på ubestemt tid

Oslo tingretts kjennelse om at mulla Krekar kan utvises, får ingen umiddelbare følger for den omstridte muslimen. Han kan fortsatt rusle rundt på Grønland i Oslo uten å frykte at politiet skal kaste seg over ham.

  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 17 år gammel

Kjennelsen er et lite skritt i retning av utvisning, men heller ikke mer. Kommunal— og regionalminister Erna Solberg (H) kan ikke si når utvisningsvedtaket blir iverksatt. Krekars advokat, Brynjar Meling, regner med at saken går til Høyesterett.

– Jeg vil på det sterkeste anbefale min klient at avgjørelsen ankes. Det ville overraske meg om denne saken ikke ender i Høyesterett, sier Meling.

– Jeg er fornøyd med at forvaltningsvedtaket om utvisning er kjent gyldig av tingretten. Det står dermed ved lag. Men vi trenger stadig garantier for at mulla Krekar ikke risikerer dødsstraff eller blir utsatt for såkalt umenneskelig behandling når han sendes tilbake til Irak, sier Solberg.

Meling sier at avgjørelsen er prinsipielt viktig fordi myndighetenes adgang til å utvise mennesker av hensyn til rikets sikkerhet ikke har vært prøvet for domstolene tidligere.

Han påpeker at Oslo tingrett ikke har tatt stilling til om Krekar virkelig er en fare for rikets sikkerhet.

– Det eneste domstolen har sagt, er at den ikke kan overprøve beslutningen som er tatt, og at vi må stole på kommunalministerens vurdering, sier Meling.

Etter politisk instruks bestemte Utlendingsnemnda 12. mai 2005 at Krekars klage på et to år gammelt utvisningsvedtak ikke skulle tas til følge. Advokat Meling ga seg ikke og mente at vedtaket fra 12. mai var ugyldig. Det er denne klagen som torsdag ble avvist av Oslo tingrett, og som etter all sannsynlighet blir anket inn for lagmannsretten.

En fare?

Kommunalministeren mener at retten gjennom sin kjennelse gir grønt lys for departementets fortolkning av begrepet «en fare for rikets sikkerhet» og at den kan anvendes i Krekars tilfelle.

Tingretten sier imidlertid at den ikke har gjort noen reell prøving av kjernen i dette spørsmålet. Det har ikke vært mulig, ettersom domstolen ikke har hatt tilgang til alle opplysninger som har betydning for saken.

Oslo tingrett har renvasket saksbehandlingen i departementet, og forvaltningsvedtaket om utvisning er dermed gyldig. Men tingretten har altså ikke uttalt seg om hvorvidt Krekar faktisk utgjør en trussel mot rikets sikkerhet.

Kommunalminister Solberg nøyer seg med å si at utvisningen er bindende, men understreker betingelsene om akseptabel rettspraksis på irakisk side. Disse forutsetningene har regjeringen framsatt helt fra første dag.

– Det skal være en folkeavstemning om grunnloven i Irak om ikke lenge. Etter hvert skal landet få en ny regjering, og det er den som må gi de nødvendige garantier. Situasjonen i Irak er fortsatt slik at det trengs forsikringer av denne typen. Derfor blir ikke Krekar sendt ut av landet øyeblikkelig. Vedtaket kan foreløpig ikke iverksettes, sier Solberg.

Kan sendes ut

Både Solberg og regjeringsadvokat Tolle Stabell, som fører saken for staten, sier at Krekar kan sendes ut av Norge selv om saken er til ankebehandling, fortutsatt at forholdene i Irak blir akseptable. Krekar har altså ingen rett til å bli værende i Norge under hele rettsprosessen.

Men Solberg innrømmer at Krekars forhold til hjemlandet hare endret seg siden mai da vedtaket om utvisning ble stadfestet.

– På det tidspunktet disponerte Krekars gruppe et visst landområde i Irak. I dag har de ikke denne kontrollen. Det gjør returspørsmålet noe annerledes, sier Solberg. Hun legger til at det ikke er kommet noen begjæring om utlevering fra den sittende regjeringen i Bagdad.

Frp-leder Carl I. Hagen var raskt ut med å kreve øyeblikkelig hjemsendelse av Krekar. Han mener at Iraks sittende regjering har gitt tilstrekkelige garantier og at det stiller Norge i forlegenhet at Krekar vandrer rundt som en fri mann.

Publisert: