Når er det greit at barn får sin egen mobil?

Publisert: Publisert:

 • Foreldremøtet

  Foreldremøtet tar opp dilemmaer som er samlet inn blant lesere. Her diskuterer foreldre og eksperter.

 • Kristin Lindebotten, mor til barn på 3 og 5 år

  – Vi vil vente med mobil til barna så lenge som mulig. Vi vet at mange gir mobil til ungene i første og andre klasse, men vi synes det er for ungt når de er både 6, 7 og 8 år. Barn i den alderen har behov for mye fri lek.

  – Bekymringen er at de skal bli passiviserte. I tillegg er det mye uvettig bruk av mobil blant barn fordi de er umodne – mobbing og uønsket fotografering, for eksempel.

  – Vi ønsker ikke at barna våre skal få mobil før de er 10 år. Men vi vet at vi ikke har erfaring med dette, så vi får se hvordan det går.

Halla Bjørk Holmarsdottir, professor ved Oslomet

– Både for Norge og Europa virker 4. klasse å være en grense. Det er også en alder der barna ikke er like mye på SFO og gjerne går hjem til tomt hus. Det er praktisk og trygt for foreldre.

– Fremfor å holde igjen på tilgangen, bør foreldre følge med og oppdra barna til å bli kritiske brukere. Barn ønsker at foreldre er interessert.

– Husk at du selv er et forbilde. Scroller du under middagen, kan du ikke klage på at barnet gjør det samme. Og ikke les e-post når du er på kamp og barnet ditt speider etter deg på tribunen.

Arve Nilsen, far til barn på 9, 13 og 22 år

– Den yngste fikk mobil i andre klasse og hun mellomste i tredje. Den eldste fikk i første fordi hun sluttet på SFO. Vi har prøvd å holde igjen, men det blir mye gnål og press, og så har vi til slutt gitt etter. «Hvorfor kan ikke jeg få når de andre har?» sier de, og du vil jo ikke at ungen din skal være utenfor heller.

– Dessuten er det trygt at de har mobil. Da kan de få tak i oss, og vi i dem. Det er dumt at telefonene er så dyre. Det er mye press på å ha de nyeste versjonen av dyre telefoner. Det sier vi nei til.

– Det er ikke aktuelt å kjøpe en telefon til over 10.000 kroner. Vi har kjøpt flere brukte telefoner, og de har måttet bidra med sparepenger også.

Daniel Hageland, barneskolelærer

– I utgangspunktet mener jeg barn bør få mobil så sent som mulig. Vi voksne blir passive med mobilen. Det er så mye interaksjon med omverden som forsvinner. Det vil jeg skåne barna for så lenge som mulig. Helt isolert ville jeg sagt femte klasse.

– Samtidig er det reelt at man kan havne utenfor om man ikke har mobiltelefon. Som lærer ser jeg at barna blir stadig yngre, spesielt de som har eldre søsken. Da fremskyndes mobildebuten med et par år.

– Jo tidligere man diskuterer mobilbruk blant foreldre, jo bedre.

I hvilken alder bør barn få egen mobil?

 • Har du innspill til problemstillinger, eller ønsker å være med som forelder? Trykk her.

Bli med i diskusjonen du også - bruk kommentarfeltet!

 • Når fikk ditt barn mobiltelefon, og hvorfor var det valget riktig for deg?
 • Har du gjort deg noen erfaringer som andre kan dra nytte av?
Publisert: