Er det greit å korrigere andres barn?

Publisert: Publisert:

  • Foreldremøtet

    Foreldremøtet tar opp dilemmaer som er samlet inn blant lesere. Har du innspill til problemstillinger, eller ønsker å være foreldrerepresentant? Trykk her.

  • Joakim Haugen, lærer på Olsvik skole

    – Hvis barnet har en venn på besøk og de gjør noe «jævelskap», vil det være helt på sin plass å korrigere. Jeg tenker det handler helt om kontekst, sted og relasjonen du har til barnet. Noen setter jo stor pris på at andre bidrar i oppdragelsen.

    – Skal du reagere når du ser en toåring pælme en brokkoli i bakken på butikken? Kanskje ikke. Skal du kommentere en ungdom som roper «jævla homo» gjennom kjøpesenteret? Ja, hvorfor ikke? Uansett er det å korrigere andre sine barn til syvende og sist en måte å vise at man bryr seg på, og det er noe vi heller bør ønske mer velkommen.

Camilla Blokhus Svensson, mor til barn på 9 og 10 år

– Vi har en del gutter på besøk, og noen ganger kan det skje ting som ikke er helt greit. Da sier vi fra på en hyggelig måte. Vi kjefter ikke, men sier kanskje at sånn vil vi ikke ha det her hos oss. Hvis det skjer uakseptable ting, som for eksempel at barn krenkes av andre barn ute i offentligheten, tenker jeg det er viktig å våge å si fra. Det handler om å bry seg. Hvis foreldrene er der, er det ofte best å snakke med dem først. Men noen ganger kan det være fint for andre foreldre å få litt hjelp også.

– Det er helt greit at andre korrigerer mine barn, så lenge det skjer på en grei måte. Det største problemet er kanskje at folk vegrer seg for å blande seg. Det må jo være en terskel for å gripe inn, men dersom det skjer noe som åpenbart går ut over andre, bør vi våge å si fra. Vi må bry oss om andre barn også, ikke bare våre egne.

Bjørn Brunborg, psykologspesialist ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Vest

– «It takes a village to raise a child» betyr at lokalsamfunnet bidrar til en god oppvekst. Dersom voksne ser mobbing, hærverk eller brudd på andre normer og regler, er det bra å korrigere uansett om det er andre sine barn.

– Det er forskjell på å kjefte og å korrigere. Barn trenger både å få «stopp», men også beskjed om hva som er ok å gjøre i stedet. Si for eksempel: «Jeg så at du kastet papiret på bakken. Det er ikke greit. Jeg vil at du heller kaster det i bosspannet.»

– Det er også noen forsiktighetsregler. Noen barn opplever stadig å bli korrigert, og til slutt blir det så mye at det bare «preller av» og dermed liten endring. Da kan det være lurt å ta en samtale med barnas foreldre for å finne gode løsninger.

– En huskeregel er at barn lærer mye av å få påpekt når det gjør noe bra. Sier du ifra når barna i nabolaget viser god oppførsel, så vil de oftest gjøre mer av det. «Dere er jammen hjelpsomme med å holde gaten vår fin og ryddig», vil ofte ha like god effekt som å bare påpeke når bosset havner på bakken.

Er det greit å korrigere andres barn?

Bli med i diskusjonen du også – bruk kommentarfeltet!

  • Har du noen gang korrigert andres barn? Eller har andre korrigert dine?
  • Har du gjort deg noen erfaringer som andre kan dra nytte av?
Publisert: