• VIS OMSORG: Vis at du bryr deg og snakk gjerne om barnet, er rådet fra ekspertene. FOTO: Y Photo Studio / Shutterstock

Når noen har mistet et barn: – Ikke bruk opp all støtten med en gang

Slik kan du være til hjelp når noen har mistet et barn.