23:14:52Nyheterdirekte

Festet innlegg
KK-jordmor leder Jordmorforeningen
22. september kl 14:10av Kari Pedersen


Kari Aarø (44) er nyvalgt leder av Den norske jordmorforeningen. Aarø har 18 års bred erfaring som jordmor ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus. I en pressemelding varsler Aarø at hun vil arbeide for å øke bemanningen og grunnlønnen for jordmødre i helseforetakene. 


Arbeidet for fødsel- og barselomsorgen engasjerer den nyvalgte foreningslederen.


– Kvinner skal kunne velge om de vil bli på sykehuset etter fødsel eller om de ønsker oppfølging av jordmor hjemme i barseltiden, uttaler hun. 


Jordmorforeningen er landets største fagforening for jordmødre og jordmorstudenter. 


Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send melding
 • av Hilde Olsen Aalvik
  15:24

  Fem pelsdyrbønder går til sak mot staten


  Bakgrunnen for dette er at regjeringen vil legge ned pelsdyrnæringen.


  - Dette er mennesker som uten en demokratisk prosess har fått kastet om på hele livet sitt. Regjeringen går inn for å legge ned en lønnsom næring, som ikke er til skade for samfunnet eller andre. Det har ikke blitt gjort i nyere tid og vi mener det er i strid med blant annet grunnloven, sier advokat Christian Flemmen Johansen, som representerer de seks bøndene.


  Olav Haugen fra Lærdal er en av de fem pelsdyrbøndene som nå går til sak mot staten. 


  - Et forbud vil ikke bare gjøre at jeg mister arbeidsplassen min, det vil også gjøre livsverket jeg har bygd opp over 20 år verdiløst. Jeg vil stå igjen med åtte millioner i gjeld og en gård som ikke kan legges om til annen drift. Dette legger en enorm byrde på både meg og familien min, sier Haugen. 


  Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har ennå ikke sett stevningen, og kan derfor ikke kommentere saken. 


  - Vi tar saken til etterretning, men vi har ikke sett stevningen, så jeg kan ikke kommentere saken ennå. Når vi mottar stevningen blir den behandlet på vanlig måte, sier Sejersted. 


 • av Pål Andreas Mæland
  12:40

  Rådmann melde Frp-politikar til politiet


  Osterøy-rådmann Ingvild Hjelmtveit har meldt heradsstyremedlem Ragnar Tyssebotn (Frp) til politiet for trakassering og personforfølging, skriv Bygdanytt.


  Det er ein av dei tilsette i kommunen som har skrive ei avviksmelding på det vedkomande meiner er ei rekkje trakasseringar og krenkingar frå Tyssebotn.


  Rådmannen nemner i meldinga til politiet fleire tilfelle av det ho meiner er truslar og grove skuldingar fra politikaren sin side mot ein tilsett i kommunen.


  – Ut frå eg blir fortald av Bygdanytt stiller eg meg i beste fall undrande til politimeldinga, seier Tyssebotn til avisa.


  Også i 2008 blei Tyssebotn meldt til politiet, av den dåverande rådmannen i kommunen.


  – Dei tykkjer vel eg er litt for kritisk til måten dei behandlar sakene på og prøver å pressa meg til å bli mindre kritisk, seier Tyssebotn.


 • av Pål Andreas Mæland
  mandag15:04

  116 innbyggjarar får ny kommune


  SKIFTAR KOMMUNE: Dette er området som skal inn i Høyanger kommune.
  SKIFTAR KOMMUNE: Dette er området som skal inn i Høyanger kommune.

  Grensa mellom kommunane Balestrand og Høyanger skal justerast slik at grunnkrinsen Nesse blir flytta frå Balestrand til Høyanger kommune. Det bur 116 innbyggjarar i krinsen, som er ein av fleire som har søkt om å få skifte kommune på Vestlandet.


  Endringa vil skje frå 1. januar 2020, samstundes som iverksettinga av samanslåinga av Balestrand, Leikanger og Sogndal til nye Sogndal.


  – Dette har vore ei vanskeleg sak å avgjere sidan det er gode argument frå både Nessane Grendelag og frå kommunane som no skal bygge nye Sogndal, seier kommunalminister Monica Mæland.


  Initiativet til å flytte området kom frå Nesse Grendelag. Departementet har hatt møter med dei involverte kommunane og representant for Nesse Grendelag før vedtaket vart fatta. Vedtaket inneber at bygdene Sæle og Lindane blir verande i Balestrand.


  – Eg har lagt avgjerande vekt på at denne endringa vil gje innbyggarane i Nesse krins ein betre kvardag med enklare tilgjenge til kommunale tenester, seier statsråden.


Vis flere

Siste nytt fra BT