19:03:29Nyheterdirekte

Festet innlegg
Nå blir hun helsesykepleier
14. september kl 14:05av Torunn Alice Aarøy

FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Agnes Giertsen (bildet) og resten av landets helsesøstre har fått ny tittel: Helsesykepleier.


– Det er på høy tid å erstatte helsesøster med en mer moderne og kjønnsnøytral tittel, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.


Det er Norsk sykepleieforbund (NSF) som har foreslått at tittelen helsesøster erstattes av helse­sykepleier. Den skal også hjelpe til med å senke terskelen for å søke hjelp hos helsesykepleier. 


- Vi må senke terskelen for at ungdom oppsøker hjelp når de sliter, sier helseminister Bent Høie.


Giertsen er fornøyd med ny tittel. 


- Det er bra med en nøytral tittel. Den kommer til å bli innarbeidet over tid, skriver Giertsen i en sms til BT. 


Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send melding
 • av Pål Andreas Mæland
  11:53

  Fylkeshuset skal jamnast med jorda


  TO TÅRN:Skisse av slik kan det nye fylkeshuset sjå ut med to tårn (t.v.), den nye og høgare Wigandgården (t.h.) og mediebyen (heilt t.h.)
  TO TÅRN:Skisse av slik kan det nye fylkeshuset sjå ut med to tårn (t.v.), den nye og høgare Wigandgården (t.h.) og mediebyen (heilt t.h.)
  FOTO: HORDALAND FYLKESKOMMUNE

  Fylkesutvalet i Hordaland går inn for å rive det noverande fylkeshuset og bygge to heilt nye tårn på tomta.


  På utvalets møte torsdag tilrådde politikarane planane for bygginga.  Byggekostnaden er no på 941 millionar kroner, som er 50 millionar meir enn tidlegare. 


  Årsaka er at heile det noverande fylkeshuset skal jamnast med jorda. Å bygge heilt nytt fylkeshus frå bakken av gjev meir tilgjengeleg areal og auka leigeinntekter. 


  Det nye fylkeshuset blir på 27.000 kvadratmeter og får plass til heile administrasjonen på 600 personar. Ledig areal skal leigast ut.


  Utflytting av noverande fylkeshus skjer i januar 2020. I februar 2020 startar riving av det gamle og bygging av det nye. Byggetida er tre år, og då må dei tilsette vere i mellombels lokaler på Sandsli.


 • av Hilde Heian
  11:37

  Nå er navnet på denne broen klart


  FOTO: Bergen kommune

  Etter en navnekonkurranse er navnet på den nye gang- og sykkelbroen mellom Ado Arena og Bergen hovedbrannstasjon bestemt. Den skal hete Nonnekloppen. 


 • av Anders Haga
  11:33

  Millionkostnad etter demningsbrist


  BRAST: I august brast den midlertidige demningen ved Munkebotn.
  BRAST: I august brast den midlertidige demningen ved Munkebotn.
  FOTO: Nikita Solenov (Arkiv)

  Kommunen beregner at opprydningen etter demningsbristen ved Munkebotn vil koste fem millioner kroner. Størstedelen av dette dreier seg om opprydding av skog og utbedring av skader på veier. Det forteller fagdirektør Magnar Sekse i Vann- og avløpsetaten.


  - Det er ikke påført skade på noen hus, men på tre private eiendommer (hagemur, avløpsledning), i tillegg til veier, kulverter, kabeltraseer, og selve elveløpet fra Munkebotn til sjøen, sier han til BT.


  Opprydningen i elveløpet startet allerede dagen etter demningsbristen.


  -  Vi vil fortsette opprydding fremover, blant annet med stabilisering av veiskråninger og opparbeidelse av den såkalte Indianerplassen som var flittig i bruk av skoleklasser, barnehager og befolkningen.


Vis flere

Siste nytt fra BT