13:45:14Nyheterdirekte

Festet innlegg
Turistforeningen med varsku mot vindkraft
12. juni kl 09:37av Atle Andersson

OMSTRIDT: Vindturbin på Midtfjellet i Fitjar kommune. Turistforeningen krever at det tas større hensyn til naturverdier ved planlegging av nye prosjekter.
OMSTRIDT: Vindturbin på Midtfjellet i Fitjar kommune. Turistforeningen krever at det tas større hensyn til naturverdier ved planlegging av nye prosjekter.
FOTO: Arkiv: Eirik Brekke

Den Norske Turistforening (DNT) ber regjeringen stanse arbeidet med "Nasjonal ramme for vindkraft på land". Begrunnelsen for kravet er at mulighetene for lokal, folkelig medvirkning er for dårlig.


Planen som det nå jobbes med, skal blinke ut lokaliteter som er egnet eller uegnet til vindkraftutbygging. Et av målene er å dempe konfliktnivået i disse sakene.


DNT krever at det tas større hensyn til natur, landskap og friluftsliv når nye vindkraftprosjekter på land blir planlagt. 


-Ytterligere vindkraftutbygging på land og nedbygging av viktige naturverdier og friluftslivsområder er noe som angår alle, ikke bare våre medlemmer. Nå oppfordrer vi politikerne om å ta større hensyn til natur og friluftsliv når nye vindkraftverk på land skal planlegges, sier Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag.


Landsmøtet til DNT vedtok sist helg en resolusjon fremmet av lokallaget i Bergen og Hordaland.


Turistforeningen mener kunnskapsgrunnlaget, slik det nå foreligger, er for tynt og at befolkningen ikke blir involvert godt nok i prosessen. Organisasjonen viser også til at det foreligger storstilte planer om nye vindkraftprosjekter, og at disse vil beslaglegge store arealer.


– DNT er ikke motstandere av fornybare energiløsninger, og vi ønsker å være en sterk pådriver for en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi mener likevel at nasjonal ramme for vindkraft på land må ta mer hensyn til natur og friluftsliv før omfang og plassering bestemmes, sier Ødven.


Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send melding
 • av Adalheidur Oldeide
  00:33

  Oljelekkasje i Damsgårdsveien


  Brannvesenet har rykket ut til en større hydrolikklekkasje i flere fabrikklokaler i Damsgårdsveien. 


  Brannvesenet opplyser at oljen går ned i en fabrikkhall som skal være tom.


  – Det er ingen fare for brann, men vi vil sikre oss at det ikke går olje i sluker eller i sjøen. Slik det ser ut nå greier vi å stoppe det, sier Sigbjørn Villanger ved 110-sentralen.


 • av Atle Andersson
  i går11:44

  Her er klimamålene


  Den nye fireparti-regjeringen varsler utslippskutt på 45 prosent innen 2030. Målet gjelder for utslipp i såkalt ikke-kvotepliktig sektor, der transportsektoren er en av hovedkildene.  Regjeringen har som målsetting at reduksjonen skal skje gjennom tiltak her i landet, men kan ikke garantere at den når dette målet.


  "Om strengt nødvendig kan fleksibiliteten i EUs rammeverk benyttes", heter det i Granavolden-erklæringen.


  Her er noen av de andre klimamålene i erklæringen:  • Gjøre Norge til et lavutslippssamfunn i 2050, der klimagassutslippene reduseres med 90-95 prosent.

  • Halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030 sammenlignet med 2005.

  • Gjennomføre en forpliktende opptrappingsplan for CO2-avgiften frem mot 2025, med start i 2020.

  • Legge en plan for å nå målet om fossilfri kollektivtrafikk innen 2025.

  • Utvide og videreutvikle rapporteringen om hvordan statsbudsjettet påvirker klimagassutslippene i hver enkelt sektor i tråd med klimaloven.


 • av Atle Andersson
  i går11:34

  Ønsket seg tøffere klimamål


  SKUFFET: Regjeringserklæringen byr på mer av den politikken som leder verden dypere inn i klimakrisen, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
  SKUFFET: Regjeringserklæringen byr på mer av den politikken som leder verden dypere inn i klimakrisen, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
  FOTO: Naturvernforbundet

  Venstre har fått gjennomslag for at de norske klimagassutslippene skal kuttes med 45 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005. Målet gjelder såkalt ikke-kvotepliktig sektor, som blant annet omfatter veitrafikk, landbruk og innenlands sjøtransport.


  Miljøorganisasjoner er likevel ikke fornøyd.


  – Det er en liten og uforpliktende skjerping av Norges klimamål i denne avtalen, men dette undergraves av satsingen på olje, gass, vei og fly. Det er skuffende. Det er vanskelig å forstå at KrF ønsker å være med på dette, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet i en uttalelse.


  Leder i Miljøstiftelsen Zero, Marius Holm, ønsket seg også et høyere ambisjonsnivå fra den nye regjeringen.


  – Klimaminister Ola Elvestuen og klimaengasjerte statsråder fra de fire partiene har i ny regjeringserklæring få konkrete forpliktelser de kan slå i bordet med når regjeringens prioriteringer gjøres opp internt, sier Holm. 


  At ambisjonen øker fra 40 prosent  til 45 prosent kutt i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 er bra, men ingen garanti for flere effektive klimatiltak, mener Zero. 


  Natur og Ungdom er skuffet over at regjeringsplattformen ikke reduserer antallet tillatelser til oljeutvinning


  – Med stadig mer oljeboring svikter partiene naturen og de unge. Denne plattformen er ikke verdt papiret den er skrevet på, sier leder Gaute Eiterjord.


Vis flere

Siste nytt fra BT