13:36:22Nyheterdirekte

Festet innlegg
Turistforeningen med varsku mot vindkraft
12. juni kl 09:37av Atle Andersson

OMSTRIDT: Vindturbin på Midtfjellet i Fitjar kommune. Turistforeningen krever at det tas større hensyn til naturverdier ved planlegging av nye prosjekter.
OMSTRIDT: Vindturbin på Midtfjellet i Fitjar kommune. Turistforeningen krever at det tas større hensyn til naturverdier ved planlegging av nye prosjekter.
FOTO: Arkiv: Eirik Brekke

Den Norske Turistforening (DNT) ber regjeringen stanse arbeidet med "Nasjonal ramme for vindkraft på land". Begrunnelsen for kravet er at mulighetene for lokal, folkelig medvirkning er for dårlig.


Planen som det nå jobbes med, skal blinke ut lokaliteter som er egnet eller uegnet til vindkraftutbygging. Et av målene er å dempe konfliktnivået i disse sakene.


DNT krever at det tas større hensyn til natur, landskap og friluftsliv når nye vindkraftprosjekter på land blir planlagt. 


-Ytterligere vindkraftutbygging på land og nedbygging av viktige naturverdier og friluftslivsområder er noe som angår alle, ikke bare våre medlemmer. Nå oppfordrer vi politikerne om å ta større hensyn til natur og friluftsliv når nye vindkraftverk på land skal planlegges, sier Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag.


Landsmøtet til DNT vedtok sist helg en resolusjon fremmet av lokallaget i Bergen og Hordaland.


Turistforeningen mener kunnskapsgrunnlaget, slik det nå foreligger, er for tynt og at befolkningen ikke blir involvert godt nok i prosessen. Organisasjonen viser også til at det foreligger storstilte planer om nye vindkraftprosjekter, og at disse vil beslaglegge store arealer.


– DNT er ikke motstandere av fornybare energiløsninger, og vi ønsker å være en sterk pådriver for en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi mener likevel at nasjonal ramme for vindkraft på land må ta mer hensyn til natur og friluftsliv før omfang og plassering bestemmes, sier Ødven.


Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send melding
 • av Lars Kvamme
  i går21:36

  Psykologe​r fra Bergen på prestisjeliste


  Gerd Kvale og Bjarne Hansen ved Haukeland universitetssjukehus var torsdag å finne på Time Magazines liste over de 50 personer som har gitt viktige bidrag til å forandre helsesektoren i USA. 


  Behandlingsmetoden de har utviklet hjelpe folk som sliter med angst og tvangslidelser (OCD). Det spesielle med Kvale og Hansens metode er at de gjennomfører behandlingen på bare fire dager, i et intensivt behandlingsregime. Tidligere kunne en slik behandling ta flere måneder.


  Til NRK fremhever Bjarne Hansen støtten de har fått av Helse Bergen.


  – Dette er en utmerkelse til oss, og til Helse Bergen og sjefene våre som har vært villige til å legge til rette for noe som bryter med systemet, sier Hansen til NRK.


 • av Anders Haga
  i går14:50

  – Ikke ideelt med parlamentarisme


  VIL BAKOVER I TID: Anna Elisa Tryti (Ap).
  VIL BAKOVER I TID: Anna Elisa Tryti (Ap).
  FOTO: Eirik Brekke

  Under torsdagens høring om den lange saksbehandlingstiden i utbyggingssaker, tok byutviklingsbyråd for seg styringssystemet i Bergen kommune.


  Avslutningsvis i høringen uttalte Tryti at det er leit å høre om opplevelsen utbyggere har hatt av dårlig dialog med byrådet, og sa også at den politiske styringsmodellen i Bergen, parlamentarisme, kanskje ikke er ideell for å behandle sakene.


  – Jeg ser og gjør meg mine tanker, om at parlamentarisme kanskje ikke er en god måte å avgjøre slike saker på. Det ville vært enklere med en formannskapsmodell, for Bergen er mer kompleks hvis man sammeligner med nabokommunene.


  – Jeg synes ikke at man skal forveksle at det tar lang tid i byrådsavdelingen, og at det er lite dialog, med at det er parlamentarismens feil. Det har vært mulig å gjennomføre dette før, kommenterte Charlotte Spurkeland (H).


 • av Atle Andersson
  i går11:21

  Byrådet ber for Stølsheimen


  VINDKRAFT: -Hensynet til natur og friluftsliv må vektlegges sterkt, sier byråd Julie Andersland.
  VINDKRAFT: -Hensynet til natur og friluftsliv må vektlegges sterkt, sier byråd Julie Andersland.
  FOTO: Fred Ivar Klemetsen (arkiv)

  Klimabyråd Julie Andersland (V) i Bergen ber NVE ta særlig hensyn til Stølsheimen og andre naturområder i Hordaland når det skal utpekes nye områder for vindkraftutbygging.


  - Det er viktig at innbyggerne i Bergen har tilgang til større og mest mulig urørte naturområder i rimelig nærhet, heter det i en høringsuttalelse fra byrådet.


  Uttalelsen kommer i forbindelse med at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider med en nasjonal rammeplan for utbygging av vindkraft. En rekke fjellområder i Hordaland blir nå analysert for utbygging.


  - I arbeidet med å velge ut områder for vindkraftutbygging anmodes det om at hensynet til natur og friluftsliv vektlegges særlig sterkt, skriver Andersland.


  Byrådet frykter også at omfattende vindkraftutbygging, på toppen av eksisterende vannkraftinngrep, vil kunne skade regionens rennomé.


  Foruten Stølsheimen, fremhever byråden også hensynet til naturen i Kvammafjellene, Bergsdalen og områder i Hardanger og kysten i Sunnhordland.


Vis flere

Siste nytt fra BT