17:19:48Nyheterdirekte

Festet innlegg
Kraftselskap må punge ut
27. november kl 14:21av Atle Andersson

Naturvernforbundet klaget på mangelfull studie av naturmangfold i forbindelse med planlagt kraftutbygging i Gloppen. Organisasjonen engasjerte derfor alternativ ekspertise for å kartlegge de biologiske verdiene i Gjengedalsvassdraget. Det resulterte i en rekke nye artsfunn i vassdraget, deriblant den største forekomsten av skoddemose i Norge.


Nå har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) pålagt kraftselskapet Sogn og Fjordane Energi (SFE) å betale Naturvernforbundets utgifter på drøyt 56.000 kroner til kartleggingen. Kraftselskapets innleide konsulenter oppdaget nemlig ikke de sjeldne artene og naturtypene da de gjorde sine undersøkelser forut for søknaden om utbygging i Gjengedalsvassdraget. SFE kan klage avgjørelsen inn for Olje- og energidepartementet.


Naturvernforbundet Hordaland har fremmet et identisk krav etter at de fikk utført og betalte en lignende studie i nedre del av Øystesevassdraget i Kvam. Denne undersøkelsen bidro til funn av en rekke rødlistearter, og medvirket til at regjeringen sa nei til kraftutbygging.


- Det er veldig gledelig at NVE har stadfestet utbyggers plikt til å dekke kartleggingen av naturmangfoldet i Gjengedalsvassdraget. Selv om utbyggingen i nedre del av Øystesevassdraget var mindre enn i Gjengedal, forventer vi at NVE også her lar utbyggerne dekke kartleggingskostnadene, sier Nils Tore Skogland, daglig leder i fylkeslaget.


KRAFTKAMP: Striden om kraftutbygging i Gjengedalsvassdraget har pågått i årevis, og er fortsatt til behandling hos myndighetene.
KRAFTKAMP: Striden om kraftutbygging i Gjengedalsvassdraget har pågått i årevis, og er fortsatt til behandling hos myndighetene.
FOTO: Oddleiv Apneseth (arkiv)


Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send melding
 • av Arne Edvardsen
  13:09

  Drosjer får hurtiglading på Flesland og Bystasjonen  I løpet av 2019 skal BKK sette opp seks hurtigladere for taxi på drosjedepotet på Flesland og to på holdeplassen på Bystasjonen, heter det i en pressemelding fra fylkeskommunen.


  Hordaland fylkeskommune støtter etableringen med 800.000 kroner. I tillegg bidrar Avinor og Miljødirektoratet med økonomisk støtte.


  Ifølge en rapport fra fylkeskommunen skal det bare være fem elektriske drosjer i Bergen. I resten av Hordaland er det ikke noen.


  – I BKK har vi stor tro på satsinger innen elektrifisering for å skape en bærekraftig fremtid. Hurtiglading er en del av dette, sier Svein Kåre Grønås i BKK. 


 • av Arne Edvardsen
  10:48

  Hun blir ny direktør i Skyss  Målfrid Vik Sønstabø er ansatt som ny direktør i Skyss. Sønstabø har de siste månedene vært konstituert i stillingen. Hun har jobbet i selskapet og hatt ulike lederfunksjoner i ti år.


  - Skyss står foran store endringsprosesser og utfordringer. De viktigste er endringene som digitalisering og automatisering fører med seg på utvikling av tilbud og konkurranse. I 2020 blir Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner til Vestland, og kollektivtrafikken i hele den nye fylkeskommunen skal samordnes, heter det i en pressemelding fra Skyss. • av Anne Elin Hovden
  08:12

  Flerkulturelt senter får likestillingsprisen  Empo, det flerkulturelle senteret til Kirkens Bymisjon, får Bergen kommunes pris for likestilling, inkludering og mangfold for 2018. Prisen deles ut i dag.


  - Årets prisvinner byr på sosiale møteplasser for kvinner og menn med innvandrerbakgrunn. Empo tilbyr kurs og rådgivning, veiledning til foreldre, språktrening og arbeidspraksis. Selve navnet "empo" er en forkortelse for engelsk "empowerment". Det betyr å ruste folk opp til å klare seg mest mulig på egenhånd. I 2018 har 2.500 personer benyttet seg av tilbudene i prosjektet og brukerne kommer fra 40 ulike land, skriver kommunen i en pressemelding.


  - Arbeidet til Empo-senteret når mange nasjonaliteter og det favner også veldig bredt på tvers av generasjonene. Prosjektet når ikke bare unge, men også fedrene og mødrene deres. De driver også åpen barnehage. Selv om bymisjonen har opphav i det diakonale arbeidet til kirken, passer tilbudene til alle uansett hvor de kommer fra eller hva de tror på, sier juryleder Lubna Jaffery.


  Prisen er på 50.000 kroner.


Vis flere

Siste nytt fra BT