10:59:51Nyheterdirekte

Festet innlegg
Vil ikke bygge bro over Masfjorden
22. november kl 15:26av Pål Andreas Mæland

Fylkesrådmann Rune Haugsdal advarer mot å erstatte fergen Masfjordnes-Duesund med en ny bro. I innstillingen skriver han selv om prosjektet til rundt en milliard kroner kan fullfinansieres med statlige fergeavløsningsmidler, så er det ikke kostnadsfritt for fylkeskommunen å ta mot tilskudd fra denne ordningen. 


Han viser til at rentekostnadene vil være på et sted mellom 350 og 560 millioner kroner. 


"Basert på en samlet vurdering av klimaeffekter, trafikkgrunnlag versus nytte og den krevende økonomiske situasjonen for fylkeskommunen, advarer fylkesrådmannen fra å bygge bro over Masfjorden og å sende bompengesøknad, samt søknad om å motta tilskudd fra fergeavløsningsordningen," skriver Haugsdal.  


ILLUSTRASJON: Slik ser en for seg at broen mellom Masfjordnes og Duesund skal se ut. (Illustrasjon: Abo Plan & Ariktektur)
ILLUSTRASJON: Slik ser en for seg at broen mellom Masfjordnes og Duesund skal se ut. (Illustrasjon: Abo Plan & Ariktektur)

Les BTs artikkel om broplanene fra 9. oktober i år.   


Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send melding
 • av Adalheidur Oldeide
  i går21:36

  Rapport etter Votlo-skredet klar


  FOTO: Bjørn Erik Larsen

  Det er ikkje mogeleg å peike på berre ei årsak til skredet, slår rapporten frå konsulentselskapet Sweco fast. Avisa Bygdanytt omtala rapporten først. 


  Sweco fekk i oppdrag frå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å vurdere ulike årsaker til skredet på Votlo den 7. desember i fjor. 38 år gamle Kristine Anette Andersen mista livet som følgje av skredet.


  I rapporten går det fram at både naturlege og menneskeskapte årsaker er vurdert som forklaring. Konklusjonen er at det truleg var ei rekkje årsaker til at skredet gjekk.


  Øystein Strand Lohne i Sweco opplyser til Bygdanytt at det har vore utfordrande å få full oversikt over årsaka til skredet, mellom anna på grunn av drenering under bakken som gjorde det vanskeleg å slå fast kva som var naturleg og kva som var tilført vatn.


  – Difor var det også vanskeleg å peike på enkeltfaktorar som utløysande årsak, men at det truleg er ein kombinasjon av fleire faktorar som utløyste skredet, seier Lohne til avisa.


 • av Hilde Heian
  i går14:43

  Tuberkulosepasient i isolat på Haukeland


  En pasient ligger i isolat på Haukeland universitetssykehus med smitteførende tuberkulosesykdom.


  Vedkommende er trolig smittet i utlandet.


  Smittevernkontoret har kartlagt hvem personen har vært i kontakt med, og foretar nå undersøkelser i smitteutsatte miljøer.


  Et kommunalt sykehjem er også omfattet av smittesporingen, opplyser Bergen kommune i en pressemelding.


  - Årlig har vi mellom 10 og 20 personer som er smittet av tuberkulose, og det er en lite smittsom sykdom. Men det som er spesielt i dette tilfellet, er at vi undersøker litt flere miljøer enn normalt, fordi vedkommende har et større kontaktnett, sier smittevernoverlege Kari Stidal Øystese.


  De som skal undersøkes for smitte, vil bli kalt inn til undersøkelse på Smittevernkontoret fra én til tre ganger over en 12 ukersperiode. De fleste skal bare avgi blodprøve, mens noen i tillegg skal ha røntgenundersøkelse av lungene.


  - Vi har gjennomført en omfattende kartlegging, og er nå i gang med å kontakte personer som kan ha vært utsatt for smitterisiko. De får nødvendig informasjon, og innkalling til undersøkelse på Smittevernkontoret, uttaler smittevernoverlege Kari Stidal Øystese i pressemeldingen. 
 • av Anders Haga
  i går13:44

  Forsvarer ikke Thomsen


  AVVENTER: Siv Jensen, her på møte på UiB, vil ikke blande seg inn i problemene til Bergen Frp.
  AVVENTER: Siv Jensen, her på møte på UiB, vil ikke blande seg inn i problemene til Bergen Frp.
  FOTO: Ørjan Deisz

  I helgens årsmøte i Bergen Frp, fikk lokallagsleder Christoffer Thomsen et mistillitsforslag mot seg. Med stemmetallet 35-21, vedtok flertallet å kaste ham som leder. Thomsen nekter imidlertid å gå, og påpeker at han er valgt for to år.


  Tirsdag snakket BT med partileder Siv Jensen (Frp). Hun ønsker ikke å kommentere saken.


  – Det er et forhold som jeg ikke har satt meg godt inn i. Det må man løse lokalt, og det er jeg helt sikker på at man finner løsninger på.


  – Men som partileder, hva føler du om situasjonen som lokallaget står i?


  – Som partileder blander jeg meg som regel ikke inn i lokale spørsmål. Hvis det skulle komme på vårt bord, er det fordi det blir anket inn for sentralstyret og dermed lagt til behandling hos oss. Der er det ikke nå.


Vis flere

Siste nytt fra BT