18:42:19Nyheterdirekte

Festet innlegg
Publisert 12. oktober kl 10:46

Nøkkeltall fra statsbudsjettet 

Regjeringen foreslår å

*kutte støtten til folkehøgskolene med 25 millioner, samt kutte studiestøtten til elevene med 11 millioner.

*øke NRK-lisensen med 55 kroner. Det gir en kringkastingsavgift på 2.922,70 kroner i året.

*kutte skatt og avgifter på til sammen 3 milliarder kroner. Lønnstakere får 880 millioner i skattelette. 

*bruke 80 millioner kroner til å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet. 

*gi et tilskudd på 92 millioner kroner til norske skogsveier, samt tilsagnsfullmakt på 95 mill. til bygging og utbedring av skogsveier og tømmerkaier.

*kutte pressestøtten med 25,7 millioner. Nettokuttet er på 18,7 mill., siden det skal settes av 7 millioner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i 2018. 

*øke bistandsbudsjettet med 1,3 milliarder kroner, til totalt 35,1 milliarder kroner.

*stramme inn reglene for dagpenger.

*ikke kutte eiendomsskatten på bolig.

*sette av 9,2 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon.

*sette av 15 millioner til å fronte Norge som hovedland på bokmesse i Frankfurt 2019.

*legge om ordningen for skattlegging av opsjoner i oppstartselskap. Dette skal gjøre det lettere for små selskap i startfasen å rekruttere og beholde ansatte. 

*øke maksprisen for en barnehageplass til 2.910 kroner i måneden, opp 110 kroner per måned.

*redusere antall kvoteflyktninger i 2018 til 1.120. 

*sette av 14 millioner kroner til havforskning.

*holde nivået på dagens barnetrygd. 

*øke kongeparets apanasje med 264.000 kroner til 11,73 millioner.

*sette av 55 millioner til prøveordning med primærhelseteam i seks kommuner. 

*fjerne eiendomsskatt på maskiner og tilbehør i løpet av fem år.

*gi et tilskudd på 55 millioner til Altinn.

*sette av 3 milliarder til nye sykehus.

*øke insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner til 57 millioner kroner, opp én million.

*sette av 35 millioner for å digitalisere dødsmeldinger.

Siste innlegg

 • 15. desember20:46 av Malene Indrebø-Langlo

  Helse Førde kutter neste års driftsbudsjett med over 50 millioner

  Arkiv/Terje Ulvedal

  Etter et seks timers langt møte klarte Helse Førde-styret å samles om det store budsjettkuttet for 2018, melder Firda.

  De ansattes representanter var i utgangspunktet imot innsparingene, men måtte gi etter for presset fra flertallet. 

  De fryktet at innsparingene kom til å gå ut over de ansattes helse, miljø og sikkerhet, og urolige for at innbyggerne i Sogn og Fjordane ikke ville få forsvarlige helsetjenester. 

  – Når HMS-risikoen til de ansatt går opp, har dette også en innvirkning for kvaliteten vi leverer til pasientene, sa styrerepresentant, Artur Norevik til NRK.

  Argumentasjonen for driftsinnsparingen er at Helse Førde skal få råd til å ruste opp sentralsykehuset i Førde med 1,5 millioner kroner, samt investere i medisinteknologi utstyr i tiden fremover. 

  Mellom 30–40 årsverk skal bort, men kuttene skal ifølge styret ikke gå ut over tilbudet til Helse Førde.

 • 15. desember16:32 av Malene Indrebø-Langlo

  Fargespill ble Årets Bergenser

  Arkiv/Odd E. Nerbø

  Fredag ettermiddag kåret BA "Årets bergenser" for 20. gang. De nominerte er foreslått av leserne og er først og kulturpersonligheter, uoppfordrede ildsjeler og mennesker som gjennom sitt engasjement gjør landet litt tryggere. 

  – Fargespill gir et håpefullt svar på fremtidens integreringutfordringer, løsrevet fra innvandrings- og asylpolitikk, sier sjefredaktør i BA, Sigvald Sveinbjørnsson.

  Han forteller at Fargespill pekte seg tidlig ut. 

  – Gjennom dette året har prosjektet vokst kraftig, og langt utenfor bygrensene. Over hele landet popper det nå opp Fargespill-grupper. Nå har de til og med fått lokalkontor i Oslo, sier Sveinbjørnsson.

  Arkiv/Odd E Nerbø
 • 15. desember09:22 av Eystein Røssum

  Spår størst fall i bustadprisane i Bergen

  Eiendom Norge ventar at bustadprisane i Bergen vil falle med fem prosent i 2018. Bransjeorganisasjonen for eigedomsmeklarane meiner prisane her skal meir ned enn både i Stavanger, Trondheim og Oslo. Det går fram av årsprognosen som Eiendom Norge la fram fredag. Årsaka til det spesielt store fallet i Bergen vil ifølgje ei pressemelding vere at folketalsveksten i Bergen er låg, og at det blir bygd mykje nytt. 

  "Utbudet av bruktboliger er stort, og vi har fått tilbakemeldinger om at mange nye nyboligprosjekter vil bli lansert i første halvår 2018. Det vil trolig få betydning for boligprisutviklingen", uttaler adm.dir. Christian Vammervold Dreyer om situasjonen i Bergen i ei pressemelding. 

  Også i andre delar av landet meiner meklarbransjen at låg folketalsvekst kombinert med mange nybygg vil presse prisane ned. I Oslo ventar dei at nivået vil halde seg som i dag. I Trondheim spår dei eit fall på to prosent, i Stavanger eit fall på tre prosent. 

Vis flere

Siste nytt fra BT