00:28:30Politikk og samfunndirekte

Festet innlegg
Publisert 12. oktober kl 10:46

Nøkkeltall fra statsbudsjettet 

Regjeringen foreslår å

*kutte støtten til folkehøgskolene med 25 millioner, samt kutte studiestøtten til elevene med 11 millioner.

*øke NRK-lisensen med 55 kroner. Det gir en kringkastingsavgift på 2.922,70 kroner i året.

*kutte skatt og avgifter på til sammen 3 milliarder kroner. Lønnstakere får 880 millioner i skattelette. 

*bruke 80 millioner kroner til å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet. 

*gi et tilskudd på 92 millioner kroner til norske skogsveier, samt tilsagnsfullmakt på 95 mill. til bygging og utbedring av skogsveier og tømmerkaier.

*kutte pressestøtten med 25,7 millioner. Nettokuttet er på 18,7 mill., siden det skal settes av 7 millioner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i 2018. 

*øke bistandsbudsjettet med 1,3 milliarder kroner, til totalt 35,1 milliarder kroner.

*stramme inn reglene for dagpenger.

*ikke kutte eiendomsskatten på bolig.

*sette av 9,2 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon.

*sette av 15 millioner til å fronte Norge som hovedland på bokmesse i Frankfurt 2019.

*legge om ordningen for skattlegging av opsjoner i oppstartselskap. Dette skal gjøre det lettere for små selskap i startfasen å rekruttere og beholde ansatte. 

*øke maksprisen for en barnehageplass til 2.910 kroner i måneden, opp 110 kroner per måned.

*redusere antall kvoteflyktninger i 2018 til 1.120. 

*sette av 14 millioner kroner til havforskning.

*holde nivået på dagens barnetrygd. 

*øke kongeparets apanasje med 264.000 kroner til 11,73 millioner.

*sette av 55 millioner til prøveordning med primærhelseteam i seks kommuner. 

*fjerne eiendomsskatt på maskiner og tilbehør i løpet av fem år.

*gi et tilskudd på 55 millioner til Altinn.

*sette av 3 milliarder til nye sykehus.

*øke insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner til 57 millioner kroner, opp én million.

*sette av 35 millioner for å digitalisere dødsmeldinger.

Siste innlegg

 • i går14:11 Anders Haga

  Hordaland har mest gjeld i landet

  Til tross for at gjeldsgraden er urovekkende høy i Hordaland fylkeskommune, foreslår fylkesrådmann Rune Haugsdal å øke den med nærmere én milliard for å finansiere investeringer i 2018. Haugsdal påpeker at de samtidig øker avdragene som betales, for å redusere gjelden fortere.

  - Men dette er utfordringen og dilemmaet for fylket fremover. Vi må balansere den videre finansieringen med gjeldsnivået, som må bremses.

  Hordaland er faktisk det fylket som ligger dårligst an når det kommer til gjeldsgraden. Mens driftsbudsjettet i 2018 anslås til 7,6 milliarder, vil lånegjelden bikke 10 milliarder ved inngangen av 2018. 

  - Vi har en gjeldsgrad på 113 prosent. Riksrevisjonen anbefaler maks 75 prosent, sier Haugsdal.

  Dersom fylkespolitikerne følger den vedtatte investeringsplanen, uten å komme opp med nye tiltak, vil man i fremtiden kunne begynne å redusere gjeldsgraden.

 • i går11:19 Cathrine Krane Hansen

  Nye skoleprosjekter

  I tillegg til å ferdigstille nybygg og rehabilitering på videregående skoler i Odda, Voss og Bergen (Tertnes og Bergen katedralskole), skal byggearbeidet ved Åsane videregående skole starte våren 2018. Bygget skal også huse opplæringskontor, Åsane tannklinikk og bydelskulturhus. Den totale kostnadsrammen er på 880 millioner kroner, og fylkesrådmannen foreslår 190 millioner i 2018.

  Det foreslås også startmidler til planlegging og nybygg ved Askøy (6 mill.), Stord (5 mill.) og Bømlo (1 mill.) videregående skoler.

 • i går11:02 Gerd Margrete Tjeldflåt

  Øker fergeprisen med fem prosent

  DYRERE: Passasjerer på ferge kan måtte betale mer etter nyttår. Her er fergen mellom Krokeide og Austevoll.
  DYRERE: Passasjerer på ferge kan måtte betale mer etter nyttår. Her er fergen mellom Krokeide og Austevoll.
  Bjørn Erik Larsen (arkiv).

  Også på vann blir transport dyrere neste år viss fylkesrådmannen får det som han vil. Han foreslår en økning i pris på 5 prosent på fergebilletter. Dette er mer enn regjeringen la opp til i sitt statsbudsjett, og fylkesrådmannen begrunner dette med en stor vekst i kostnader på ferge i årene som kommer.  

  Prisen for å ta hurtigbåt vil stige med rundt 2,5 prosent.

Vis flere

Siste nytt fra BT