04:49:40Nyheterdirekte

Festet innlegg
Nøkkeltall fra statsbudsjettet 
12. oktober kl 12:46av Guro Borchgrevink Valland

Regjeringen foreslår å


*kutte støtten til folkehøgskolene med 25 millioner, samt kutte studiestøtten til elevene med 11 millioner.


*øke NRK-lisensen med 55 kroner. Det gir en kringkastingsavgift på 2.922,70 kroner i året.


*kutte skatt og avgifter på til sammen 3 milliarder kroner. Lønnstakere får 880 millioner i skattelette. 


*bruke 80 millioner kroner til å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet. 


*gi et tilskudd på 92 millioner kroner til norske skogsveier, samt tilsagnsfullmakt på 95 mill. til bygging og utbedring av skogsveier og tømmerkaier.


*kutte pressestøtten med 25,7 millioner. Nettokuttet er på 18,7 mill., siden det skal settes av 7 millioner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i 2018. 


*øke bistandsbudsjettet med 1,3 milliarder kroner, til totalt 35,1 milliarder kroner.


*stramme inn reglene for dagpenger.


*ikke kutte eiendomsskatten på bolig.


*sette av 9,2 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon.


*sette av 15 millioner til å fronte Norge som hovedland på bokmesse i Frankfurt 2019.


*legge om ordningen for skattlegging av opsjoner i oppstartselskap. Dette skal gjøre det lettere for små selskap i startfasen å rekruttere og beholde ansatte. 


*øke maksprisen for en barnehageplass til 2.910 kroner i måneden, opp 110 kroner per måned.


*redusere antall kvoteflyktninger i 2018 til 1.120. 


*sette av 14 millioner kroner til havforskning.


*holde nivået på dagens barnetrygd. 


*øke kongeparets apanasje med 264.000 kroner til 11,73 millioner.


*sette av 55 millioner til prøveordning med primærhelseteam i seks kommuner. 


*fjerne eiendomsskatt på maskiner og tilbehør i løpet av fem år.


*gi et tilskudd på 55 millioner til Altinn.


*sette av 3 milliarder til nye sykehus.


*øke insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner til 57 millioner kroner, opp én million.


*sette av 35 millioner for å digitalisere dødsmeldinger.


Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send melding
 • i går11:36 av Atle Andersson

  NVE gir støtte til skredsikring på Votlo


  SKRED-ULYKKE: En 38 år gammel kvinne mistet livet da jordskredet rammet dette bolighuset på Votlo i desember i fjor..
  SKRED-ULYKKE: En 38 år gammel kvinne mistet livet da jordskredet rammet dette bolighuset på Votlo i desember i fjor..
  FOTO: Arkiv

  Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) har bestemt at de vil dekke 80 prosent av kostnadene med skredsikring etter dødsulykken på Votlo i Osterøy kommune.


  En 38 år gammel kvinne mistet livet da et jordskred rammet boligfeltet 7. desember i fjor. Som BT skrev i mai, var NVE innstilt på å dekke 80 prosent av kostnadene. Osterøy kommune har forpliktet seg til å punge ut med de resterende 20 prosent.


  NVE har nå avgjort at de vil dekke inntil 1,1 millioner kroner av utgiftene til skredsikringen som omfatter totalt tre bolighus, skriver Bygdanytt.


  Totalkostnaden er anslått til i overkant av halvannen millioner kroner. Planen er å gjennomføre tiltak med drenering og beplanting i skråningen der skredet gikk.


  NVEs beslutning er gjort som et såkalt hastevedtak, og i begrunnelsen heter det at sikringen vil ha høy nyttteverdi og at tiltaket vil gi økt trygghet for liv og helse.


  De tre husene som nå blir sikret, ligger i den mest skredutsatte delen av Votlo-bygden der sannsynligheten for nye ras er anslått til oftere enn hvert 100. år.


  Et av de tre husene som er omfattet av tiltakene, er eneboligen som ble rammet av raset.


  Osterøy kommune fastslo tidlig at grunneierne måtte påregne å ta hovedansvaret og betale sikring av egen lomme. Seinere har heradsstyret kommet til at kommunen vil betale 20 prosent, hvis NVE tok resten av kostnaden.


  Åtte andre bolighus på Votlo ligger i et område som er utsatt for steinsprang, ifølge en skredfarekartlegging som ble utført i vinter. En rekke grunneiere har også fått dokumentert fare for ras og utgliding av løsmasser fra sine eiendommer. I disse sakene, må huseierne belage seg på å punge ut for eventuelle sikringstiltak selv. • mandag12:19 av Pål Andreas Mæland

  Takket nei til gjenvalg for Høyre


  GIR SEG: Jana Midelfart Hoff (H) er inne i sin siste bystyreperiode.
  GIR SEG: Jana Midelfart Hoff (H) er inne i sin siste bystyreperiode.
  FOTO: EIRIK BREKKE (arkiv)

  Tidligere byråd Jana Midelfart Hoff (H) har takket nei til gjenvalg for Høyre, og går dermed ut av bystyret etter neste valg. BT skrev på lørdag at de aller fleste av bystyrerepresentantene har sagt ja til gjenvalg, men hadde ikke med Hoff i oversikten. - Det har vært utrolig lærerike  år, men nå har jeg lyst til å være litt mer aktiv som lege, skriver Hoff. Hun var byråd for barnehage og skole i 2015, og har sittet i komite for helse og sosial siden.


 • 11. juli22:14 av Erlend Langeland Haugen

  Reksten-båt funnet etter nesten 80 år


  FOTO: H.Larsson-Feddes samling / Krigsseilerregisteret

  Det Hilmar Reksten-eide handelsskapet DS «Octavian» forsvant sporløst i januar 1942. I nesten 80 år har etterlatte og historikere trodd skipet, med 16 nordmenn om bord, ble torpedert av en tysk ubåt og senket utenfor Newfoundland. Nå er vraket funnet - utenfor New Jersey.


  Det er NRK som forteller den oppsiktsvekkende historien i en lang artikkel publisert onsdag kveld.


  – Dette er helt utrolig. Historien må endres, sier marinarkeolog til NRK.Vis flere

Siste nytt fra BT