14:29:21Nyheterdirekte

Festet innlegg
Nøkkeltall fra statsbudsjettet 
12. oktober kl 12:46av Guro Borchgrevink Valland

Regjeringen foreslår å

*kutte støtten til folkehøgskolene med 25 millioner, samt kutte studiestøtten til elevene med 11 millioner.

*øke NRK-lisensen med 55 kroner. Det gir en kringkastingsavgift på 2.922,70 kroner i året.

*kutte skatt og avgifter på til sammen 3 milliarder kroner. Lønnstakere får 880 millioner i skattelette. 

*bruke 80 millioner kroner til å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet. 

*gi et tilskudd på 92 millioner kroner til norske skogsveier, samt tilsagnsfullmakt på 95 mill. til bygging og utbedring av skogsveier og tømmerkaier.

*kutte pressestøtten med 25,7 millioner. Nettokuttet er på 18,7 mill., siden det skal settes av 7 millioner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i 2018. 

*øke bistandsbudsjettet med 1,3 milliarder kroner, til totalt 35,1 milliarder kroner.

*stramme inn reglene for dagpenger.

*ikke kutte eiendomsskatten på bolig.

*sette av 9,2 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon.

*sette av 15 millioner til å fronte Norge som hovedland på bokmesse i Frankfurt 2019.

*legge om ordningen for skattlegging av opsjoner i oppstartselskap. Dette skal gjøre det lettere for små selskap i startfasen å rekruttere og beholde ansatte. 

*øke maksprisen for en barnehageplass til 2.910 kroner i måneden, opp 110 kroner per måned.

*redusere antall kvoteflyktninger i 2018 til 1.120. 

*sette av 14 millioner kroner til havforskning.

*holde nivået på dagens barnetrygd. 

*øke kongeparets apanasje med 264.000 kroner til 11,73 millioner.

*sette av 55 millioner til prøveordning med primærhelseteam i seks kommuner. 

*fjerne eiendomsskatt på maskiner og tilbehør i løpet av fem år.

*gi et tilskudd på 55 millioner til Altinn.

*sette av 3 milliarder til nye sykehus.

*øke insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner til 57 millioner kroner, opp én million.

*sette av 35 millioner for å digitalisere dødsmeldinger.

Siste innlegg

 • 12:15 av Kari Pedersen

  Nestsjef på Haukeland gir seg 

  Anne Sissel Faugstad (65) har bestemt seg for å gå av som viseadministrerende direktør i Helse Bergen 31. august. Hun fortsetter som spesialrådgiver og skal jobbe med lederutvikling og rettledning, står det i en melding på foretakets nettside. 

  - Jeg har tenkt på dette noen måneder og har kommet til at tiden er inne for å trappe ned, uttaler Faugstad. 

  Stillingen som viseadministrerende vil bli lyst ut i løpet av våren, opplyser administrerende direktør Eivind Hansen. 

   

 • i går20:28 av Pål Andreas Mæland

  Ja til å kjøpe Vågedalen

  BLIR KOMMUNALT: Dette boligfeltet vil kommunen kjøpe. Byggene er fra krigens dager, og omtales som "kondemnable".
  BLIR KOMMUNALT: Dette boligfeltet vil kommunen kjøpe. Byggene er fra krigens dager, og omtales som "kondemnable".
  FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

  Bystyret ga grønt lys for at byrådet kan kjøpe boligområdet i Vågedalen, som BT tidligere har skrevet om.

  Kommunen ønsker å bruke 50 millioner kroner på sin forkjøpsrett for de ni eiendommene på Laksevåg. Kjøpet er omstridt, og en privat aktør mener kommunen ikke har lov til gjøre dette. Det var flertallet uenig i.

  - Dersom det hadde blitt fortsatt privat utleie i disse boligene, ville det kunne motvirke den fornyingen av området vi ønsker. Laksevåg er et av stedene med større levekårsutfordringer enn andre. Nå kan vi bryte noen trender, sa Stig Morten Frøiland (Ap).

  Høyre og Frp var kritisk til å bruke skattepenger på å kjøpe boliger som skal rives, og stilte spørsmål ved lovligheten og hva planen er.

  - Byråden sa til media at bare fantasien setter grenser. Kommunen har nok prosaiske oppgaver å bruke penger på om ikke fantasien skal tas i bruk også, sa Henning Warloe (H).

 • i går19:52 av Pål Andreas Mæland

   Full krig med sitt gamle parti

  NYTT "PARTI": Varaordfører Marita Moltu møtte i bystyret som uavhengig representant for første gang.
  NYTT "PARTI": Varaordfører Marita Moltu møtte i bystyret som uavhengig representant for første gang.
  FOTO: RUNE SÆVIG

  Allerede på sitt første møte som uavhengig representant, kom varaordfører Marita Moltu i klinsj med sitt gamle parti, KrF.

  Det skjedde da bystyret vedtok gransking av barnevernet - en av sakene som fikk Moltu til å bryte med partiet sitt. Moltu var blant dem som mente at bystyresiden og byombudet burde få påvirke personsammensetningen av granskingsutvalget. Det var Trygve Birkeland (KrF helt uenig i, noe han ga klar beskjed om.

  - Jeg registrerer at Birkeland tar i bruk frekkhetens nådegave. Det er notert, svarte Moltu.

  På bystyremøtet var det også to representanter som hadde skiftet parti: Diane Berbain og Randi Amundsen stilte nå for SV, etter å ha meldt seg ut av MDG mandag. Men de valgte å stemme med sitt gamle parti i en sak de hadde behandlet i sin gamle partigruppe.

Vis flere

Siste nytt fra BT