Alt om sykkel-VM

Her finner du alt du trenger å vite om sykkel-VM. Velg dag i kalenderen for mer detaljert oversikt.

Her blir det stengt en eller flere dager

Stengt hele døgnet
Avstengt
Vesentlig påvirket
Påvirket
Løypetrasé

De fargede sonene på kartet illustrerer konsekvensen for biltrafikken. Kartet viser områder som er stengt en eller flere dager i løpet av VM. Yttergrensene er ikke nøyaktige. Klikk dato-velgeren i toppen av siden for å se detaljkart dag for dag.

Spørsmål og svar

Jeg har time på Haukeland. Hvordan kommer jeg meg dit?
Pasienter som ikke er i form til å ta buss får rekvisisjon til taxi fra behandlende lege. Pasientreiser (05515) kan svare på spørsmål om transport. Ellers blir alle som skal til Haukeland under VM rådet til å reise kollektivt, sykle, eller gå hvis de kan. Det er mulig å ta taxi eller kjøre bil. Men alle må være forberedt på at dette vil ta lengre tid og man bør ta dette med i beregningen. Alle nødetater og ambulanser er sikret tilgang til sykehuset.
Hvor kan jeg stå og se på rittene?
Publikum kan stå langs løypen under alle rittene. Det er flere gode plasseringer. De beste stedene å stå under sykkel-VM
Hvilke konsekvenser får sykkel-VM for byens befolkning?
På grunn av at sykkeltraseen går i mange sentrale deler av byen vil både trafikk og kollektivtilbudet bli påvirket. Vær obs på at trafikale endringer vil gjelde fra noen dager i forkant og til noen dager i etterkant av sykkel-VM. For mer detaljert informasjon under mesterskapet kan du velge aktuell dag i kalenderen over.
Jeg bor i røde sone. Hvordan skal jeg komme meg på jobb eller levere barn i barnehage utenfor sonen?
På grunn av stengte veier under sykkel-VM anbefaler Bergen kommune å sette fra seg bilen og reise kollektivt.
Hvilke konsekvenser blir det for legevakten når mange veier blir stengt?
Legevakten er tilgjengelig fra E39, er åpen hele døgnet og har utvidet kapasitet i VM-dagene. Bydelslegevaktene (Wollert Konows Plass i Fana, Åsane senter og Vestkanten i Loddefjord) er åpne som vanlig. I sentrum etableres midlertidige legevakter. Åpningstider fra 16.-24. september: 08.00–19.00 (lørdag 16. september 08.00–15.00)De midlertidiger er:
  • Ny-Krohnborg skole
  • Sandviken legesenter (hverdager 08.00–15.00) og Ladegården sykehjem (hverdager 15.00–19.00 og helg som de øvrige)
  • Ulriken bydelssenter
  • Helsetorget legekontor i sentrum
  • Forsvarets baser på Vågsallmenningen og Koengen (Norrønahallen)
Les mer her.
Jeg bor i rød sone og har gateparkering. Hvor skal jeg gjøre av bilen under sykkel-VM og når inntreffer forbudet?
Parkering i løypetraseene er forbudt døgnet rundt. Noen andre gater får også parkeringsforbud for å sikre fremkommelighet for buss og nødetater. Bergen kommune jobber med plan for alternativ parkering. Har du parkert her? Da risikerer du snart å bli tauet.
Jeg er handikappet og er avhengig av bil for å komme meg på jobb. Er det egne regler for oss?
Nei, det er bare nødetatene som får unntak fra restriksjonene. Les mer om trafikkavviklingen
Hvordan blir Askøy berørt under sykkel-VM?
Askøy blir berørt første helgen av sykkel-VM. 16. september blir Askøybrua og løypetraseen Askøy-Bergen stengt under trening cirka kl. 08:30-13.00. 17. september blir Askøybrua og løypetraseen Askøy-Bergen stengt cirka kl. 10.00-19.00. Nødetatene kommer frem. Les mer på Askøy kommune sine nettsider.
Hvordan blir Sotra/Øygarden berørt under sykkel-VM?
Sotra og Øygarden blir siste helgen under sykkel-VM. Lørdag 23. og søndag 24. september vil Sotrabrua være stengt i cirka tre timer hver av dagene. Nødetatene kommer frem. Mer info her.
Blir bosshenting berørt under sykkel-VM?
Ja, flere områder i Bergen har endringer i bosshenting. Hvilke gater det gjelder finner du her.
Jeg har flere spørsmål. Hvor kan jeg få svar?

Artikler om sykkel-VM