Jeger med penn og papir

PS: BTs Linn Gjerstad har autografene til Bobbysocks og Pat Sharp.