• BARNELÆRDOM: I dag er det syv land i det avmerkede området, men i hodet ditt er det bare ett.

15 sikre tegn på at du er over 40 år