• GRÅBYEN: Noen av de mange grå, nye innslagene i bybildet. FOTO: PÅL ANDREAS MÆLAND

Grått nytt år?

Hvorfor males Bergen grå?