• MYE STYR FOR LITE: Dette er resultatet av seks måneders innsats som bybonde. FOTO: Anne E. Hovden

Bybondens sørgelige liv

Min CV som bybonde ville neppe ha imponert min far, småbrukeren.