Sikkerhet først

Myndighetene må utfordre svakt funderte EU-krav som hindrer trygghet på norske veier.

INGEN TILFLUKT: Tunnelnettet blir nå oppgradert for 20 milliarder kroner, uten at det blir bygget et eneste tilfluktsrom. Det stiller forskere spørsmål ved. Her fra brannen i Oslofjordtunnelen 5. mai i fjor, da et vogntog begynte å brenne nede i dypet. STATENS VEGVESEN / NTB scanpix

I 1999 døde 38 mennesker i en voldsom brann i Mont Blanc-tunnelen mellom Frankrike og Italia. EU måtte vise handlekraft, og svarte med et forbud mot lukkede tilfluktsrom i tunneler.

Vedtaket kan få store konsekvenser for norsk veisikkerhet. Tunnelnettet blir nå oppgradert for 20 milliarder kroner, uten at det blir bygget et eneste tilfluktsrom. Samtidig mener flere forskere at forbudet mangler faglig forankring. Hvis det stemmer, må Norge ta kampen i EU-systemet. Sikkerhet trumfer tomme direktiver.

Les også

Les saken her: Får ikke bygge tilfluktsrom i tunneler

To av ofrene for Mont Blanc-katastrofen omkom i tilfluktsrom som ikke var dimensjonert for å tåle denslags varme. Dermed bestemte EU at folk ikke skal evakueres til lukkede rom som ikke leder ut i friluft.

Sintef-forsker Gunnar D. Jenssen og Are Wendelborg Brandt, som forsker på tunnelbranner ved Rise Fire Research, mener vedtaket utelukkende var politisk fundert. Verken forskning eller andre ulykker tilsier behov for et slikt forbud. Tvert i mot viser en Sintef-rapport at flere har overlevd tunnelbranner nettopp på grunn av tilfluktsrom.

Det er alvorlig at EU-direktiver med svak faglig forankring får styre fremtidens sikkerhetstiltak i norske tunneler. Det kan ikke veimyndighetene tillate.

Les også

Kritiserer brannsikkerheten i tunneler

Mye har skjedd med teknologien siden Mont Blanc-tunnelen sto ferdig, og et blankt forbud virker unyansert og overilt.

Tidligere sjefingeniør i Vegdirektoratet, Arild Petter Søvik, mener tilfluktsrom kan være en god løsning dersom de blir bygget på riktig måte.

De norske forskerne stiller et betimelig spørsmål: Hva er alternativet? Norge har mange og lange tunneler med kun ett løp. Den ene utgangen blir ofte blokkert under en brann. Egne, parallelle rømningstunneler er en svært kostbar løsning. Tilfluktsrom er åpenbart verdiløse hvis de bare gir falsk trygghet, men konstruert på riktig måte, kan de redde liv, slik Sintef-rapporten viser.

Vegdirektoratet åpner nå for å utfordre EU-forbudet, ifølge sjefingeniør Oddvar Kaarmo. Det er prisverdig. Krav og direktiver fra EU kan ikke følges blindt, og skal ikke gå på sikkerheten løs.