• HØGE UTSLEPP: Sjølv om klimagassutsleppa er venta å gå noko ned dei neste åra, er endringane langt unna det som trengst, meiner Bergens Tidende. FOTO: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Slutt på solskinet

Noreg må redusere klimagassutsleppa i eit heilt anna tempo enn det regjeringa har lagt opp til i neste års statsbudsjett.