Kraftkabelen burde fått ein sjanse

Politikarane kappast om å vere mest mot kraftkabelen North Connect. Dei burde brukt NVE-utgreiinga som eit utgangspunkt for ein sakleg debatt.

Publisert: Publisert:

FRÅ HARDANGER TIL VERDA: Kraftkabelen North Connect hadde fortent ein betre debatt enn den politikarane no driv fram, skriv Bergens Tidende på leiarplass. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Tysdag morgon la Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) fram rapporten som viser at North Connect-kabelen kan ha eit samfunnsøkonomisk overskot på 8,5 milliardar kroner gjennom levetida på 40 år.

Det tok ikkje mange timane før Frp, Senterpartiet og Raudt hadde varsla at dei var svært kritiske til kabelen, som etter planen skulle gått frå Sima i Hardanger til Peterhead i Skottland. No har også Ap kasta seg på.

Dermed er det vanskeleg å sjå korleis prosjektet kan bli sett ut i livet. Baksida av medaljen er nemleg at NVE meiner kabelen kan auke kraftprisen i Noreg med 1–3 øre pr. kilowattime, i tillegg til noko høgare nettleige.

Samstundes har Espen Barth Eide, klimapolitisk talsperson i Ap, rett når han til Dagbladet seier at bygging vil vere «klimamessig kjempelurt».

Ein ny kraftkabel mellom Noreg og Storbritannia ville ført til at britisk, fossil energi blir bytt ut med norsk, fornybar straum. Det ville vore eit viktig framsteg.

Poenget med kabelen er utveksling båe vegar. Etter kvart som Skottland byggjer ut si vindkraft, vil norsk industri og norske heimar kunna nytt godt av skotsk straum når prisen er lågare der enn her.

Les også

Hardanger-kabelen gjør strømmen dyrere

Det er offentleg eigde kraftselskap i Noreg som har søkt om kabelkonsesjonen. Inntektene deira går ikkje nokon annan plass enn i felleskassa her heime.

I staden for å klamre seg til sin eigen førehandsdom, bør nei-partia no lese NVE-rapporten og ta ei ny vurdering. I andre saker hevdar Frp at dei er eit «ja-parti» når det kjem til næringsaktørar som vil utvikle Noreg.

No slår dei døra igjen omtrent før dei har teke imot rapporten. NVE ligg attpåtil under olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Han burde ha vist sin eigen fagetat meir tillit enn dette.

Med eit så stort samfunnsøkonomisk overskot kunne ein sett på om meir pengar kunne ha gått til norske forbrukarar i redusert nettleige, slik at ulempene med kabelen blei redusert.

I framtida treng Noreg fleire bein å stå på enn olje- og gassindustrien. Grøn, utsleppsfri industri vil vere heilt avgjerande for at vi i framtida skal finansiere ein sterk velferdsstat.

Då kan vi ikkje låse Noreg inne og kaste nøkkelen.

Kraftkabelen North Connect hadde fortent ein betre debatt enn den politikarane no driv fram. Kabelen har sine negative sider, men mykje taler for at den er bra, både for klimaet og Noreg.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».