Eldreomsorg på faktura

Når det gjelder å ta vare på de gamle, har Frp paradoksalt nok mest tro på staten.

Publisert Publisert
  • Bergens Tidende
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

**Fremskrittspartiet** er ett steg nærmere sitt gamle mål om å flytte finansieringsansvaret for eldreomsorgen fra kommune til stat. På den måten skal eldreomsorgen bli like god landet over, uavhengig av kommunenes prioriteringer. Men får partiet gjennom sin fanesak, kan kostnaden bli høy - både for lokaldemokrati og offentlige budsjetter.

På landsmøtet i helgen røpet partileder Siv Jensen at det skal gjennomføres prøveordninger med statlig finansierte omsorgstjenester i et tyvetalls kommuner. I regjeringen har Frp fått gjennomslag for at staten skal ta hele regningen, gjennom en såkalt overslagsbevilgning uten øvre grense. Det er altså behovet, ikke budsjettet, som avgjør hvor mye penger som skal brukes.

Kommunene som vil delta i prosjektet skal ikke betale for eldreomsorgen over eget driftsbudsjett, men sende en faktura til staten for å dekke kostnadene. Det samme vil gjelde private tilbydere av omsorgstjenester.

Kommunens rolle reduseres til å bli en omsorgstilbyder som selger tjenester til sine eldre pleietrengende innbyggere. Regningen sendes til staten, og kommunenes frie midler vil bli redusert.

Selv om statlig finansiering i første omgang bare blir et prøveprosjekt, er det all grunn til å være kritisk. Fratas kommunene ansvaret for å finansiere sin egen eldreomsorg, vil det gi mindre handlefrihet til å gjøre prioriteringer basert på lokale behov.

På grunn av blant annet alderssammensetning og bostedsmønster, er behovene ulike i kommunene. For noen vil det være viktigere å investere i skole og barnehage, hos andre er det behov for å satse på eldreomsorg.

Det bør ikke være slik at hensynet til eldreomsorg skal trumfe skole eller andre kommunale oppgaver. Hvem som vinner prioriteringskampen bør derfor avgjøres lokalt av de som sitter nærmest utfordringene, ikke sentralt gjennom statlige ordninger.

Mindre statlig kontroll og mer selvstyre, er også Frp-politikk. På landsmøtet klaget utallige delegater på statens byråkrater som ødelegger for lokale initiativ. Men tilliten til kommunene synes paradoksalt nok å være helt fraværende når det kommer til eldreomsorg.

Eldreomsorgen vil neppe skinne bare staten betaler regningen. Selv om statens lommer er mye dypere enn kommunenes, vil ingen ansvarlig regjering la kostnadene løpe. Befolkningen blir stadig eldre, og behovet for pleietjenester vil øke betydelig i årene som kommer. Disse utfordringene løses ikke av mer penger alene. Målet må bli å få mer omsorg for hver krone, ikke flytte regningen vekk fra stramme kommunebudsjett.

Velferdsteknologi , nye organiseringsformer og andre tiltak for å øke effektiviteten må prøves ut for å ruste samfunnet til å takle eldrebølgen. Flyttes finansieringsansvaret til staten, er det grunn til å frykte for at kommunenes evne til å finne mer effektive løsninger forvitrer. Å sikre seg størst mulig tilskudd, kan bli mer fristende enn å øke effektiviteten. Slik kan ikke eldrebølgen møtes — selv for verdens rikeste land.

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. Blomstermarkedet ramponert: – Har rett og slett gått helt amok

  2. Uskyldige ansatte ble anmeldt i halvparten av overgrepssakene i barnehager og skoler

  3. Hele den franske regjeringen går av

  4. Advarer om mulig smittespredning på Bømlo

  5. Buss for bybane i sommer

  6. Boligprisene i Bergen fortsetter å stige

Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».