Mer tid ved skolebenken

Utvidet rett til videregående utdanning er et fornuftig tiltak for å få flere til å fullføre skolen.

Publisert:

VIL UTDANNE FLER: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil endre loven, slik at det skal bli lettere å fullføre videregående skole. FOTO: SCANPIX

Mange elever klarer ikke å gjennomføre videregående skole. Mange av dem ender på Nav. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil endre loven for at flere skal fullføre skolegangen.

Slik regelverket er nå, har elever som er ferdig med ungdomsskolen har rett til tre års videregående opplæring innenfor en frist på fem år. Elever som bruker opplæringsretten i disse fem årene uten å fullføre, kan ikke fortsette skolegangen før man har fylt 25 år. Mange ender på Nav i mellomtiden. Det koster samfunnet penger, og er en sløsing med menneskelige ressurser.

Kunnskapsministeren vil derfor at alle som har fullført grunnskolen skal ha rett til videregående utdanning, uavhengig av alder. Forslaget vil bli en del av stortingsmeldingen «Voksne og utenforskap», som legges frem i løpet av våren.

Norge bruker nest mest penger per elev blant OECD-landene, men havner på tredje siste plass når det gjelder gjennomføring. Det betyr at det bør være mulig å få ned frafallet fra skolen også i Norge.

En av fem som begynner videregående skole fullfører ikke i løpet av fem år, ifølge NRK. For yrkesfagene er andelen én av tre.

Å få ned frafallet er ikke lett. En rekke tiltak er blitt forsøkt. Ifølge Aftenposten har staten brukt minst 3,3 milliarder kroner på dette siden 1994. Likevel har andelen som ikke har fullført eller bestått holdt seg stabil de siste 20 årene.

Å holde folk på skolebenken er naturligvis ikke det beste for alle. For enkelte vil det være en fordel å ta en pause fra skolen, for å fullføre senere. Andre vil ikke fullføre videregående skole i det hele tatt.

Derfor må det settes inn varierte tiltak for å få folk i arbeid, tilpasset forskjellige behov. Blant må tiltakene for å få voksne i arbeid samordnes bedre mellom ulike etater, noe som også er målet med den kommende stortingsmeldingen.

For dem som er motiverte til å fullføre en påbegynt skolegang vil kunnskapsministerens forslag være et godt tiltak, som vil motvirke at personer som ikke hadde trengt det, havner i nav-systemet. Både fordi det er lettere å komme i jobb med fullført videregående skole, og fordi lengre perioder utenfor arbeid og skole har en selvforsterkende effekt.

For unge som kommer tidlig inn i Nav-systemet er det ofte vanskelig å komme seg tilbake i arbeid eller utdanning. For mange vil det også være vanskelig å fortsette en utdanning dersom de må ta en pause på flere år for å kunne fortsette.

En fare er at utvidet rett til skolegang vil fylle skoleplassene, og føre til at enkelte vil miste et insentiv til å gjøre ferdig skolegangen. Frafall i skolen er et sammensatt problem som ikke løses av ett enkelt tiltak. Men for noen vil utvidet rett til skolegang hjelpe dem med å fullføre videregående skole.

Rettelse: En tidligere versjon av denne lederen ga feil fremstilling av dagens regelverk. Det er rettet.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».