Kampen for trygghet

Kvinner skal ikke være redde i mørke bygater. Voldssaker må prioriteres av politiet.

FRYKT: Å redusere faren for voldtekt og overgrep er en sentral samfunnsoppgave. Derfor er det helt avgjørende at slik kriminalitet etterforskes grundig, og raskt blir påtalemessig avklart, skriver BT på lederplass. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Publisert:

Å redusere faren for voldtekt og overgrep er en sentral samfunnsoppgave. Derfor er det helt avgjørende at slik kriminalitet etterforskes grundig, og raskt blir påtalemessig avklart. Antall saker som står på vent, tyder på at politiet ikke tar dette alvorlig nok.

«Kan du love en så trygg by at eg, som jente, ikkje treng å bekymre meg for å gå aleine på kveldstid?» spurte Isabel Grindheim bergenspolitikerne via BTs digitale valgtorg #kandulove. Ingen av de store partiene i Bergen har så langt lovet dette, med god grunn.

Les også

Tør ikke gå hjem fra byen om kveldene

Det finnes ikke enkle løsninger for å dempe frykten mange opplever på vei hjem fra byen på nattetid. Bedre belysning og mer vakthold kan hjelpe. Men trygge gater handler ikke bare om synlig politi. Det er også viktig at voldtekter og overgrep blir prioritert og grundig etterforsket, slik at forbrytelsene som sprer frykt kan avklares raskt. Dessverre er det altfor ofte her det svikter.

Ved inngangen til august var det ifølge NRK mer enn 200 voldtekts­saker i Norge som hadde vært under etterforskning i seks måneder eller mer, uten at politiet har tatt ut tiltale eller avgjort saken på annet vis. Det tallet er altfor høyt, noe Politidirektoratet (POD) også innrømmer. Konsekvensen er at ofrene må vente for lenge på en avklaring, i seg selv er unødig belastning. Men det gir også et svært uheldig signal: at forbrytelsene tilsynelatende ikke blir tatt så alvorlig.

Forklaringen er ikke bare at slike saker er vanskelige å etterforske. En viktig årsak er at politiet ikke prioriterer etterforskningen høyt nok. Selv om voldtekts— og overgrepssaker burde være blant politiets aller viktigste arbeidsområder, har feltet lav status. Lederen for Politijuristene, Sverre Bromander, sier til NRK at etterforskere heller søker seg til narkotika og organisert kriminalitet. Her er det mer ressurser, og gjerne bedre betalt.

Økt innsats innen beredskap, og mer synlig politi i gatene, kan gå ut over etterforskningskapasitet. Det kan gi uholdbare utslag. Et utvalg nedsatt av POD fant tidligere i år at etterforskningen i nesten 40 prosent av voldtekts- og overgrepssakene de undersøkte, hadde «lav eller meget lav kvalitet og effektivitet». Det kan politiet ikke lenger leve med.

Les også

Dårlig etterforskning i fire av ti overgrepssaker

Prisverdig nok er både Riksadvokaten og POD tydelige på hva som forventes av politidistriktene. Viktigst er det at kvaliteten på etterforskningsarbeidet økes, dernest at tiden frem til saken blir påtalemessig avgjort reduseres til det minimale. Et mål som bør kunne innfris, er at gjennomsnittlig saks­behandlingstid for denne type saker ikke overstiger 120 dager.

Ledelsen ved landets politidistrikt må derfor sørge at etterforskningen av voldtekts— og overgrepssaker får tilstrekkelige ressurser. På sikt vil det kunne heve statusen, og gjøre at gode etterforskere søker seg til dette viktige feltet. Forbrytelsene som skaper frykt og angst fortjener å bli oppklart raskt. Kvinner må få slippe å gå i gatene i månedsvis i frykt for å møte sin overgriper.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».