Bygg å bygge kulturbyen i

Det er viktig for Bergen at fremtiden for både Bergen Kjøtt og kulturkvartalet på Verftet blir mer avklart.

BERGEN KJØTT: Huset i Skuteviken er blitt en viktig klynge for musikere og kunstnere i Bergen som representerer styrken ved det hel- og halvprofesjonelle kulturlivet i Bergen: Kunnskapsdeling, utstrakt samarbeid og samhandling, mener BT. Eirik Brekke

Bystyret i Bergen satte nærmest personlig rekord i viktige kulturpolitiske vedtak i ett og samme møte onsdag. Det var viktig å slå fast at rådhuset skal rehabiliteres, ikke rives.

Men for kulturfeltets fremtid var likevel den store milepælen at bystyret gikk inn for å la en stiftelse overta Bergen Kjøtt, og at politikerne avviste reguleringsplanen for boliger ved Dikkedokken på Verftet. Der skal det utvikles et nytt kulturkvartal.

For en kulturelt ambisiøs by har dermed to vanskelige føljetonger fått en konstruktiv avklaring.

Les også

Bergen kommune vedtok redningsplan for Bergen Kjøtt

Uroen rundt Bergen Kjøtt de siste årene har vært et trist kapittel.

Huset i Skuteviken er blitt en viktig klynge for musikere og kunstnere som representerer styrken ved det hel- og halvprofesjonelle kulturlivet i Bergen: Kunnskapsdeling, utstrakt samarbeid og samhandling.

Dårlig økonomi, krangel mellom driftsselskap og huseiere – og en rettssak – har skygget for de gode sidene ved huset for lenge.

Det offentlige skal vokte seg vel for å gripe inn i frie institusjoner av denne typen. Men i dette tilfellet har kommunen, driftsselskap og private aktører funnet en fornuftig løsning.

Å omdanne huset til en stiftelse bør gi bedre kontroll over økonomi og planlegging, og bedre forutsigbarhet for husets kreative leietakere. Kanskje vil det også bli enklere å hente inn privat og offentlig støtte til drift, investeringer og nye prosjekter.

Her bør kommunen få mye kultur ut av sine ni millioner investerte kroner.

Les også

Bergen kommune vil ha kultur i hallen. Tomteeier mener den er uegnet til formålet.

Beslutningen om å avvise Skanskas reguleringsplan for Kjødehallen/Dikkedokken er også viktig. Vedtaket kommer noe sent, så Skanskas frustrasjon er forståelig etter flere års planlegging.

Men her må hensynet til sentrums utvikling gå foran. Politikerne viser nå at de tar den vedtatte «kulturaksen» fra Smålungeren til Verftet, og ikke minst Kulturarenaplanen, på alvor.

En flerbrukshall for kultur på tomten vil bli et verdifullt tilskudd til kulturhuset verftet USF.

Det er naturlig å utvikle denne viktige kulturklyngen med bedre kapasitet for publikum og mellomstore konserter og forestillinger. Nå gjenstår å finne en fornuftig måte å finansiere bygget på.

Lærdommen fra disse kompliserte sakene bør være sviende tydelig.

Bergen kommune må planlegge grundigere, bedre strategisk og mer langsiktig for kulturbygg. Og ikke minst skru sammen gode regulerings- og finansieringsplaner fra første vedtak.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».