• VIKTIG AVSLØRING: – Eit overgrep og ein kommune som bruker innbyggjarane i eit spel for å betre kommuneøkonomien, meiner BT om VGs avsløringar i Tolga kommune. FOTO: Faksimile, VG

Eit kommunalt overgrep

Tolga kommune har tent store pengar på å utnytte innbyggjarane sine.