Forsvarsløst

Forsvarets tilstand er uholdbar. Men størrelsen på pengesekken er ikke alt.

SLÅR ALARM: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen slakter Forsvarets evene til å utføre oppgavene sine i en hemmelig rapport. NTB scanpix

Alarmen går for det norske forsvaret. En hemmeligstemplet rapport med avsender forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen er urovekkende lesning. Rapporten, slik den er gjengitt i avisen Klassekampen, slakter Forsvarets evne til å utføre oppgavene sine.

Forsvaret beskrives som "tynt bemannet" og med "lav utholdenhet". Det er snakk om sammenbrudd innen kort tid ved krise eller krig. Innholdet i rapporten er et ekko av advarsler som eksperter på området har fremført lenge.

Les også

Forsvarssjefen: Tilstanden i Forsvaret er svak

For å rydde opp trengs mer midler. Men størrelsen på bevilgningene er ikke alt. Forsvaret trenger omstilling og prioritering i tillegg til penger. I dag taper kystforsvaret i den interne ressurskampen. Det er uheldig.

I rapporten vurderes en rekke avdelinger, inkludert hæren, luftforsvaret og heimevernet som "ikke tilfredsstillende". Det eneste lyspunktet er spesialstyrkene, som får vurderingen "god".

BØR PRIORITERES: Marinejegerkommandoen, og resten av kystforsvaret bør ikke tape i kampen om ressursene, skriver BT på lederplass. Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Det er lett å tenke at en forsvarssjef aldri vil få nok penger, og derfor ser seg tjent med å blåse opp krisen. Men han får støtte av eksperter. Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen kjenner seg også igjen i elendighetsbeskrivelsen.

Alt er ikke bekmørkt. Forsvaret fikk økt budsjettene sine i år, og har tatt noen grep. Gjennom våren og sommeren har de satset på å sette i stand utstyr og materiell.

Les også

Færre folk men fleire oppgåver for elitestyrke

Vedlikehold, reservedeler og det å fylle opp ammunisjonslagre er kun én del av oppgaven – som det bør ta kort tid å ordne.

Viktigere er spørsmålet om hva slags type forsvar Norge skal og bør ha i fremtiden. Her foregår det en intens kamp om ressurser mellom de ulike forsvarsgreinene.

BT kunne i går fortelle om at Marinejegerkommandoen på Haakonsvern får stadig større ansvar uten at det følger med mannskap og midler. En intern undersøkelse viser at mannskapet opplever at de ikke strekker til.

Marinejegerkommandoen styres fra Oslo, og konkurrerer samtidig om ressurser med spesialstyrkemiljøet på Østlandet. Det lover ikke godt.

Les også

Nødvendig opprustning

Mer jobb og færre folk er en dårlig løsning for avdelingen som tar over ansvaret for antiterroraksjoner til sjøs fra høsten av.

En må ikke glemme sjøforsvaret. Fire fregatter er på sjøen, men de er underbemannet, med bare ett tilgjengelig mannskap per skip. Dette gjør lengre oppdrag vanskelig.

Diskusjonen om Forsvarets fremtid er viktig. Men alt handler ikke om større summer. Prioriteringer må til. Å vanskjøtte forsvaret av kysten er en dårlig strategi for Norge.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».