• SVEKKJER NYNORSKEN: Viss kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen verkeleg brann for nynorsken, ville han ha løfta lærarutdanninga og kravd betre og meir relevante læreplanar. Og han burde ha framsnakka nynorsken ved kvart einaste høve, meiner BT. FOTO: Rune Sævig

Kunnskapslaust, kulturlaust og udanna

Høgre vil fjerne sidemålskarakteren, og er dermed i ferd med å fullføre kampen mot nynorsken.