Ingen grunn til å ligge lavt på banen

Det grønne skiftet kan være en lønnsom mulighet. Flere vestlandsbedrifter bør være offensive.

Publisert Publisert

GRØNNE MULIGHETER: Alle vet at omstillingen til mer klimavennlig teknologi og produksjon er reell, og her og nå. Flere bedriftseiere burde møte den med mer offensiv holdning, mener BT. Foto: Tor Høvik

Vestlandsindeksen har siden 2012 målt forventninger og holdninger til ca. 700 bedrifter i regionen fire ganger i året. For første gang har de fått spørsmål om hvordan de forventer å bli påvirket av det grønne skiftet.

Konserndirektør Ragnhild Fresvik i Sparebanken Vest, som står bak indeksen, er ikke helt fornøyd med svarene. Det er forståelig. «Bare» 44 prosent av bedriftene ser på det grønne skiftet som en mulighet.

Alle vet at omstillingen til mer klimavennlig teknologi og produksjon er reell, og skjer her og nå. Flere bedriftseiere burde møte den med en mer offensiv holdning.

Les også

Vi styrer mot tre graders oppvarming

NHO har definert det grønne skiftet som en «endringsprosess som handler om å øke verdiskapningen med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp».

Både investorer og kunder vil være mer opptatt av å ta klimavennlige valg i årene som kommer. Det er opplagt at de som er først ute med smarte løsninger, også vil være først i køen til å sikre seg konkurransefortrinn.

Konserndirektøren har helt rett når hun påpeker at det er risikabelt å bli sittende for lenge på gjerdet.

Litt urovekkende er det også at 26 prosent av bedriftene svarer at de ennå ikke har vurdert hvorvidt det grønne skiftet kan være en lønnsom mulighet.

Svarprosenten kan skyldes at spørsmålet ikke er relevant for virksomheten. Men samlet sett gir undersøkelsen inntrykk av en litt for passiv holdning til oppturene en omstilling kan gi.

Et annet interessant trekk er at olje- og gassrelaterte bedrifter på Vestlandet, som kanskje er omgitt av flest dommedagsvarsler i møte med det grønne skiftet, nå ser relativt lyst på livet.

Det kommende halvåret melder bransjen om større økning i investeringer enn andre sektorer. Forventningene for både etterspørsel, sysselsetting og lønnsomhet er også mer optimistisk i karbonindustrien enn hos andre bedrifter.

Les også

Fulle blålys for klimaet

Et lyspunkt i indeksen er at nesten to tredeler av bedriftene som skal gjøre endringer for å tilpasse seg det grønne skiftet, allerede er i gang med omstilling.

Dette er virksomheter som kanskje vil få fortrinn når omstillingen for alvor kommer i gang.

Så det er lov å håpe at flere bedrifter ser mulighetene i det grønne skiftet neste gang Vestlandsindeksen blir publisert.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».