Veien videre

LEDER: Asylavtalen var den nødvendige løsningen på regjeringens hittil største krise.

Publisert: Publisert:

**Den politiske** sprengkraften i asylbarnsaken kan knapt overvurderes. Asylbarna var en kontinuerlig konfliktsak i den rødgrønne regjeringen. SV var en minst like iherdig forkjemper for asylbarna som KrF og Venstre, men flertallsregjeringen hadde fordelen av at kampene kunne tas internt.

Aldri har likevel asylbarnsaken vært så tilspisset som i vinter.

Les også

KrF og Venstre har klart det utenkelige

Årsaken til Solberg-regjeringens problemer med de lengeværende barna, kan finnes i samarbeidsavtalen fra Nydalen. Partiene ble enige om at et nytt regelverk skulle sikre flere opphold, men enigheten har siden vist seg å være grunn. Avtalen var så uklar på dette punktet at forskriften ble kraftig forsinket, og den spesifiserte heller ikke hva som skulle skje med barna frem til forskriften var på plass.

Resultatet ble vidt forskjellige virkelighetsoppfatninger fra KrF og Venstre på den ene siden og Fremskrittspartiet på den andre.

Les også

Siv Jensen skryter - problematisk for Hareide

Nå er det å håpe at avtalen, som sikrer at rundt 60 barn får behandlet saken sin etter det nye regelverket, skaper ro på borgerlig side. Frp fikk gjennomslag for noen innstramminger, som det er vanskelig å vurdere rekkevidden av. Mange detaljer rundt den nye behandlingen av søknadene gjenstår også.

Partiene ser likevel ut til å ha kommet frem til en balanse der feilene som ble gjort rettes opp, uten at Frp ydmykes helt.

Vel så viktig som ro på borgerlig side, er en tverrpolitisk enighet om den varige løsningen for asylbarna. Den lange rekken av omkamper har gitt mange familier falske forhåpninger. Uenigheten om regelverket har sendt uklare signaler til familiene om deres mulighet for å få opphold i fremtiden.

Derfor er det å håpe at den nye asylavtalen, sammen med de øvrige liberaliseringene for lengeværende barn i mottak, er noe et bredt politisk flertall kan leve med.

Les også

Asylbarna som får en ny sjanse

Statsminister Erna Solberg uttalte til VG onsdag at årsaken til at saken har blitt så stor, er at den får frem sterke følelser. Følelser, i betydningen omsorg for medmennesker, er utvilsomt et viktig element.

Svak politisk ledelse er en annen forklaring. Det er forståelig at partier med så ulik oppfatning i saken trenger tid til å bli enige. Likevel burde det vært mulig å komme frem til en løsning langt tidligere.

Det er heller ingen unnskyldning for regjeringen at det er Frps stortingsgruppe som har vært problemet. Både statsministeren og partileder Siv Jensen har åpenbart manglet den nødvendige autoriteten for å tvinge gjennom en løsning.

Enigheten i Nydalen var imponerende på papiret. Da politikken skulle praktiseres, slo avtalen sprekker. Asylbarnsaken har sådd tvil om de fire ikke-sosialistiske partiene både ønsker og evner å være på samme lag. Den nye avtalen har gitt dem en ny mulighet til å overbevise både seg selv og velgerne om at de fire partiene har en felles fremtid.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».