SVs kannibalisme

Regjeringen er styrket etter statsrådsskiftene. Men livet som SV-statsråd blir ikke enklere før partiet endrer holdning til sine egne statsråder.