Den innvandringskritiske organisasjonen Human Rights Service (HRS) skal få foreslå medlemmer til Utlendingsnemnda (Une). Nyheten har ført til sterke reaksjoner fra blant andre Antirasistisk Senter, og det er forståelig.

Den innvandringskritiske organisasjonen Human Rights Service (HRS) skal få foreslå medlemmer til Utlendingsnemnda (Une). Nyheten har ført til sterke reaksjoner fra blant andre Antirasistisk Senter, og det er forståelig.

Det er problematisk at en organisasjon som vil begrense innvandringen til Norge skal plukke ut personer som skal avgjøre om asylsøkere får medhold i sin klage. Men regjeringens utnevnelse av HRS gir grunn til å stille spørsmål ved hele ordningen med at humanitære organisasjoner skal foreslå nemndmedlemmer.

Det er problematisk at en organisasjon som vil begrense innvandringen til Norge skal plukke ut personer som skal avgjøre om asylsøkere får medhold i sin klage. Men regjeringens utnevnelse av HRS gir grunn til å stille spørsmål ved hele ordningen med at humanitære organisasjoner skal foreslå nemndmedlemmer.

Une er klageorganet for utlendingssaker. Når en person får avslag på søknad om oppholdstillatelse hos Utlendingsdirektoratet, er det mulig å klage på vedtaket. Om det dukker opp viktige, nye opplysninger i saken, er det også Une som avgjør om avslaget kan gjøres om.

Une er klageorganet for utlendingssaker. Når en person får avslag på søknad om oppholdstillatelse hos Utlendingsdirektoratet, er det mulig å klage på vedtaket. Om det dukker opp viktige, nye opplysninger i saken, er det også Une som avgjør om avslaget kan gjøres om.

Dublin-samarbeidet har hatt overraskende effekt:

Dublin-samarbeidet har hatt overraskende effekt:

Une er ikke en domstol, men noe som ligner. Såkalte nemndledere (ansatt i Une) tar beslutningene, ofte sammen med to lekfolk – nemndmedlemmene. Halvparten av sistnevnte velges fra humanitære organisasjoner.

Une er ikke en domstol, men noe som ligner. Såkalte nemndledere (ansatt i Une) tar beslutningene, ofte sammen med to lekfolk – nemndmedlemmene. Halvparten av sistnevnte velges fra humanitære organisasjoner.

Nemndmedlemme skal ikke representere organisasjonen som foreslo dem, men bare seg selv. Derfor er det heller ikke representanter fra HRS som nå skal sitte og vurdere asylsøkeres skjebne. Likevel er det forståelig om noen stiller spørsmål ved rettssikkerheten slik ordningen er.

Nemndmedlemme skal ikke representere organisasjonen som foreslo dem, men bare seg selv. Derfor er det heller ikke representanter fra HRS som nå skal sitte og vurdere asylsøkeres skjebne. Likevel er det forståelig om noen stiller spørsmål ved rettssikkerheten slik ordningen er.

Regjeringen har helt rett i at det har vært et snevert utvalg av organisasjoner som har kunnet foreslå nemndmedlemmer. Flere av dem er aktivister for en mer liberal asylpolitikk.

Frøy Gudbrandsen:

Regjeringen har helt rett i at det har vært et snevert utvalg av organisasjoner som har kunnet foreslå nemndmedlemmer. Flere av dem er aktivister for en mer liberal asylpolitikk.

Det siste bør ikke være et problem for utlendingers rettssikkerhet i klagebehandlingen, men kan gjøre at det stilles spørsmål ved nemndmøtenes uavhengighet.

Frøy Gudbrandsen:

Dagens ordning har flere styrker, og har på mange måter fungert godt. Fordi flere av organisasjonene har høy kompetanse på saksfeltet, er de også i stand til å foreslå nemndmedlemmer med relevante forkunnskaper.

Det siste bør ikke være et problem for utlendingers rettssikkerhet i klagebehandlingen, men kan gjøre at det stilles spørsmål ved nemndmøtenes uavhengighet.

Ordningen sikrer også legitimitet til beslutningene som Utlendingsnemnda tar, fordi kritikerne er involvert i avgjørelsene. Når de humanitære organisasjonene er med i utvelgelsen av lekfolkene som skal være med, bidrar det til større aksept for både ordningen og beslutningene.

Dagens ordning har flere styrker, og har på mange måter fungert godt. Fordi flere av organisasjonene har høy kompetanse på saksfeltet, er de også i stand til å foreslå nemndmedlemmer med relevante forkunnskaper.

I et større samfunnsperspektiv, fremstår likevel de utvalgte organisasjonene som et snevert utvalg lekfolk.

Ordningen sikrer også legitimitet til beslutningene som Utlendingsnemnda tar, fordi kritikerne er involvert i avgjørelsene. Når de humanitære organisasjonene er med i utvelgelsen av lekfolkene som skal være med, bidrar det til større aksept for både ordningen og beslutningene.

Om målet er nemndmedlemmer med faglig kompetanse på utlendingsfeltet, finnes det andre måter å sikre dette på. Om målet er demokratisk legitimitet i beslutningene, kan også det løses uten at organisasjonene med sterke synspunkter på asylpolitikken siler medlemmene.

I et større samfunnsperspektiv, fremstår likevel de utvalgte organisasjonene som et snevert utvalg lekfolk.

De øvrige nemndmedlemmene velges ut etter forslag fra fylkesmennene, Utenriksdepartementet og Norges juristforbund. Den sterkt innvandringskritiske politikeren Vidar kleppe ble plukket ut som nemndmedlem på denne måten. Slike tilfeller vil man alltid risikere, uansett hvordan lekdommere og nemndmedlemmer velges ut.

Om målet er nemndmedlemmer med faglig kompetanse på utlendingsfeltet, finnes det andre måter å sikre dette på. Om målet er demokratisk legitimitet i beslutningene, kan også det løses uten at organisasjonene med sterke synspunkter på asylpolitikken siler medlemmene.

Regjeringen gjør rett i å sikre bredde i utvelgelsen av nemndmedlemmer. Nettopp derfor bør også regjeringen stille seg spørsmålet om et knippe organisasjoner er den beste måten å sikre folkelig representativitet i Une på.

De øvrige nemndmedlemmene velges ut etter forslag fra fylkesmennene, Utenriksdepartementet og Norges juristforbund. Den sterkt innvandringskritiske politikeren Vidar kleppe ble plukket ut som nemndmedlem på denne måten. Slike tilfeller vil man alltid risikere, uansett hvordan lekdommere og nemndmedlemmer velges ut.

Regjeringen gjør rett i å sikre bredde i utvelgelsen av nemndmedlemmer. Nettopp derfor bør også regjeringen stille seg spørsmålet om et knippe organisasjoner er den beste måten å sikre folkelig representativitet i Une på.