Statens skatteparadis

Statlige selskap kan ikke lede an i jakten på skattehull staten forsøker å tette.

BANK I BELGIA: Statkraft, her ved konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen, har spart store skattesummer på å opprette et rent, finansielt datterselskap i Belgia. SCANPIX/Stian Lysberg Solum

I fjor sparte Statoil og Statkraft til sammen 1,2 milliarder skattekroner på sine belgiske internbanker. Denne lovlige skattetilpasningen bør være et alvorlig tankekors for staten. At også dens heleide selskaper driver utstrakt og aktiv skatteplanlegging, bør motivere regjeringen til både å tette smutthull i internasjonale skatteavtaler og samtidig feie for egen dør.

Selskaper med virksomhet i flere land har en stor fordel av aktiv skattetilpasning. En typisk metode er å opprette rene, finansielle datterselskap i land med en lav skattesats på overskudd. Disse låner ut penger til datterselskap i land med høy skatt, slik at den skattepliktige inntekten her blir redusert.

Skatteadvokat

Les også

Tar skatteflyktningene i forsvar

Slik minskes også skattegrunnlaget i land med høye skattenivåer, som Norge. Utviklingen er uheldig. Den truer statens inntekter og konkurranseevnen til mindre bedrifter uten internasjonale forgreininger.

Det er ikke tilfeldig at Statoil og Statkraft har plassert sine interne banker i Belgia. Ifølge Dagens Næringsliv anslo Statkraft at de ville skatte ti prosent der, mot 28 prosent i Norge, da deres internbank ble opprettet i 2008.

Det er ikke småpenger disse internbankene styrer over. Statoil har overført 120 milliarder kroner i egenkapital til sin, som har vært i drift siden 2000. Statkraft hadde per 2014 60 milliarder kroner. Avkastningen har vært svært god, på grunn av lav skatt. Det er prisverdig at skattemyndighetene nå ettergår ordningen de før har godkjent.

BT om Starbucks og Fiats skatteavtaler:

Les også

Tett skattehullene

Medlemslandene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har begynt et viktig arbeid for å redusere internasjonale storselskapers mulighet til å gjøre skattetilpasninger. Dette er tvunget frem av de økonomiske nedgangstidene etter finanskrisen i 2008, da flere OECD-land fikk problemer med statsfinansene og dermed fikk behov for å øke skatteinntektene.

Ambisjonen er å stenge skatteparadisene, gjøre det ulønnsomt å flytte inntekter for å spare skatt og hindre skattekonkurranse mellom stater. Høyskattlandet Norge har alt å tjene på at dette arbeidet lykkes. Regjeringen Solberg bør derfor bli en pådriver for å innføre strammere skattereguleringer i OECD-området. Da er det viktig å ha orden i eget bo.

Det er ikke galt at bedrifter å benytte seg av lovlige muligheter for å spare skatt. Myndighetene må stå ansvarlig for at skattesystemet er hensiktsmessig utformet, slik at ikke aksjeselskaper til stadighet tøyer grensene. Regjeringen bør også gjennomgå hvordan statens selskaper og økonomiske interesser oppfører seg i et terreng fullt av skattehull og gråsoner.

Store penger:

Les også

Oljefondet har 145 milliarder kroner i skatteparadis

Her skiller Statkraft seg fra Statoil, da sistnevnte har private eiere som selskapet må ta hensyn til. Statkraft er heleid av staten, noe som forplikter hjemme så vel som internasjonalt: Et slikt selskap kan ikke lede an i jakten på de smutthullene som staten forsøker å tette.

Staten kan simpelthen ikke tillate at deres selskaper bruker energi på å undergrave sitt eget eksistensgrunnlag, nemlig skatteinntektene.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».