Senterbyen

Bergen trenger løsninger på problemene kjøpesentrene har skapt.

LUKKET: I stedet for å vandre på allmenninger, går kundene i fellesområder styrt av private, kommersielle interesser. Kjøpesentre er et problem for byutviklingen, mener BT. FOTO: LEIF GULLSTEIN

Publisert:

Alt under samme tak. De kan være attraktive for mange, men kjøpesentre gjør mer skade enn godt. Fremtidens byutvikling i Bergen må skape gode alternativer.

I den pågående debatten om Bergen som «tilfeldighetens by» kommer man ikke unna kjøpesentre som Lagunen, Åsane Storsenter, Vestkanten, og resten på den lange listen. Sentrene har hatt stor betydning i utformingen av byen uten særlig politisk kontroll.

Byutviklingen kan ikke delegeres til Olav Thon og andre sentereiere.

Kjøpesentrenes død er blitt spådd en stund, men har latt vente på seg. Selv om flere store «malls» i USA er blitt lagt ned, hadde de fleste bergenske sentrene økt omsetning i fjor.

Man skal ha respekt for at folk ønsker å handle på kjøpesentre, men problemene er likevel mange.

Sentrene er hindre for byutvikling. Når handlegatene erstattes med kolosser, mister politikerne muligheter til å lage velfungerende byer med grøntområder, planlagte gater, og smart arealutnyttelse.

Byutviklingen kan ikke delegeres til Olav Thon og andre sentereiere.

Bergen skal bli en «gåby», ønsker byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H). Forhåpentlig skal det ikke bare vandres rundt på Vestkanten Storsenter.

Resultatet er alt annet enn miljøvennlig. Folk kjører over store avstander, og blir avhengige av bilene.

Slik forsvinner byens egenart. Det finnes neppe en turist som har dratt til Bergen med en drøm om å besøke Åsane. Et levende sentrum med butikker på gateplan er langt mer attraktivt enn pregløse sentre uten vinduer.

I stedet for å vandre på allmenninger, går kundene i fellesområder styrt av private, kommersielle interesser. Mens byens gater kan brukes av gatemusikanter og politiske aktivister, har eierne full kontroll på hva det innvendige området brukes til.

Senterledelsen på Lagunen vil attpåtil ha seg frabedt at området rundt senteret reguleres for offentlig formål.

I Bergen sentrum er det rom for nye, uavhengige butikker å starte opp. På sentrene er det de etablerte kjedene som opptar arealet.

Dette er konsekvenser av gamle synder. Å rette opp slike problemer tar tid, men er ikke umulig. Byens politikere må finne løsninger på problemene, og samtidig se mulighetene når sentrene allerede er der.

En av løsningene kan være å stramme inn på parkeringsmulighetene. I Laguneparken alene er det 2225 parkeringsplasser, som er gratis i to timer. Sentrene bør kreve inn parkeringsavgift, så det koster å parkere ved sentrene, på lik linje med å plassere bilen i sentrum.

En av mulighetene ligger i fortetting ved sentrene. Bybanen bør selvsagt stoppe ved attraktive handlesteder, som den nå gjør ved Lagunen og Sletten senter, og som den skal gjøre ved Oasen og Åsane senter.

Den planlagte utbyggingen av Lagunen til en «by» blir en test på utviklingen. Med flere butikker og parkeringsplasser vil den føre til flere av de nevnte problemene. Samtidig inneholder planene kontorer, boliger og gågater.

Blir resultatet en bilbasert bydel med Olav Thon som borgermester, vil det være nok et eksempel på politikernes tafatthet i tilfeldighetenes by.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».