Narkotikaspøkelset

Norge trenger en kunnskapsbasert rusreform. Det er på tide med avkriminalisering.

Publisert: Publisert:

DUSTEFORBUD: Justisminister Anders Anundsen (Frp) har brukt mye av sin politiske karriere på å fjerne såkalte dusteforbud. Påfallende nok er han likevel blant dem som tviholder på at narkotika er kriminalitet, som skal bekjempes.

– Globalt har ikke krigen mot narkotika vært noen suksess.

Ordene kommer fra Kofi Annan, tidligere fredsprisvinner og generalsekretær i FN, og er mildt sagt en underdrivelse.
Det er et mål å redusere rusbruken i samfunnet, men verden trenger en ny narkotikapolitikk – og det samme gjør Norge. Den må tuftes på vitenskap, ikke myter og moralisme.

NRK-programmet Folkeopplysningen har på forbilledlig vis avkledd en rekke av mytene som verserer i narkotikapolitikken. Samtidig ble Mina Gerhardsen, som leder rusfeltets samarbeidsorganisasjon ACTIS, stilt grundig til veggs.

Gerhardsen hevder at cannabis raskt fører til avhengighet, kan gi depresjon, akutt psykose og schizofreni, at det er prestasjonsdempende, ødelegger læringsevne, hukommelse og initiativ.

De fleste av påstandene er skremmebilder som det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for. Det som derimot er uomstridt, er at alkohol er betydelig farligere enn milde, men ulovlige stoffer.
Det må norsk ruspolitikk ta konsekvensen av.

Her til lands er all befatning med narkotika straffbart. Norge er blant et lite mindretall av europeiske land som fortsatt kriminaliserer både bruk og besittelse.

Nulltoleransepolitikken har ført til at halvparten av forbrytelsene som ender med siktelse er brudd på narkotikaloven. Det er bygget opp et enormt kontrollapparat, og formidable ressurser går med til straffeforfølgning.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) har brukt mye av sin politiske karriere på å fjerne såkalte dusteforbud. Påfallende nok er han likevel blant dem som tviholder på at narkotika er kriminalitet, som skal bekjempes.

Da Folkeopplysningen konfronterte ham med nyere forskning som slo bena under skadevirkningene, hevdet han å sitte på en lang liste over forskning som viser det motsatte. Det viste seg å være en avisartikkel fra et amerikansk magasin, en urelatert vitenskapelig artikkel og en upublisert eksamensoppgave skrevet av en svensk medisinstudent.
Det er med andre orde på høy tid med en kunnskapsbasert tilnærming i ruspolitikken.

Skremmebilder og feilinformasjon har fått prege debatten altfor lenge.

Milde rusmidler som hasj og cannabis er kanskje ikke sunt, og overdrevet og ukontrollert misbruk kan åpenbart få alvorlige konsekvenser. Men vi kan ikke forby alt vi misliker.

Det er dypt urimelig å gjøre folk som verken skader seg selv eller andre til kriminelle. Det er tvilsom bruk av tvangsmakt og knappe politiressurser.

I USA har flere delstater legalisert cannabis, og flere andre land har overlatt omsetningen til det frie markedet. Ifølge Folkeopplysningen har bruken gått ned i flere av landene som har liberalisert lovgivningen.

Vi bør ta lærdom av slike erfaringer. Narkotikalovgivningen er overmoden for en reform. Den må være kunnskapsbasert, liberal og pragmatisk.

Norge er kanskje ikke klar for regulert omsetning ennå, men vi kan starte med å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotiske stoffer.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».