• BYBANE MOT FYLLINGSDALEN: De arkeologiske undersøkelsene i parsellhagen er nødvendig for å velge trasé for Bybanen. Konsekvensene for parsellhagen vil være midlertidige, og Bybanen må prioriteres. FOTO: Odd E. Nerbø

Bybanen må frem

Kommunen har behandlet parsellhaverne i Fløen dårlig, men nå må Bybanen prioriteres.