Is i magen

Norge er mer utsatt for terror. Men vi må ikke la oss skremme.

Publisert:

**Politiets sikkerhetstjeneste** (PST) annonserte onsdag at deres trusselvurdering for 2014 fortsatt er gjeldende, men rapporterte også at trusselen er skjerpet for enkelte grupper. Særlig utsatt er politi, militære og politikere.

Sikkerhetstjenestens største frykt er ikke storslåtte aksjoner som 11. september 2001, men enkeltpersoner med et målrettet angrep mot profilerte mål.

PSTs åpenhet er nødvendig. Den gir større forståelse for hvilke virkemidler som må bli brukt, og befolkningen får et bedre bilde av hva det er grunn til å frykte. De kommuniserer ærlig at det er sannsynlig med trussel om eller forsøk på terrorangrep i løpet av det neste året, og — underforstått - at det ikke nødvendigvis kan forhindres.

Likevel bør ikke kunnskapen som blir fremlagt av PST føre til overilte vedtak.

Når PST varsler om økt fare for politipersonell og -tjenester, er det forståelig at flere ønsker at politiet skal ha en generell adgang til å bære våpen. Politiets fellesforbund gjentok det ønsket da vurderingen ble lagt frem. Men økt trussel om terror endrer ikke det faktum at politiet de siste årene har hatt mindre behov for å true eller bruke våpen enn tidligere.

Ønsket om å begrense skyteepisoder og å beholde politiets tillit i befolkningen må fremdeles veie tyngst.

Forsvaret og politiet bør nå gjennomgå sikkerheten på baser og stasjoner. Små hull i sikkerhet og beredskap kan i verste fall få katastrofale konsekvenser.

De som tar på seg det krevende arbeidet i Forsvaret eller i politiet må føle seg, og være, trygge på jobb.

Samtidig er det viktig at frykten for terror ikke får makt over beslutningstakerne. Norges deltakelse i den militære kampen mot IS øker faren for terror. Beslutningen om å sende soldater til Irak og Afghanistan er fremdeles like riktig.

I Høyre- og Frp-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 økes bevilgningene til PST, politiet og Forsvaret. For eksempel får PST 31,2 millioner kroner til IKT-tiltak, og Forsvaret mottar 32,6 millioner til å redusere responstiden på helikopterberedskapen fra to timer til én time.

Det er bra at regjeringen bruker penger på å styrke beredskapen. Men de må samtidig huske den omfattende kritikken i Gjørv-kommisjonens rapport etter 22. juli. De største feilene som ble begått da terroren rammet Norge i 2011 skyldtes problemer med kultur og ledelse.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) må ikke tro at dette løses med pengebruk. Han bør først og fremst sørge for å få fortgang i arbeidet med å styrke kommunikasjon, kompetanse og modernisering i politietaten. Dette vil gjøre den bedre rustet til å møte eventuelle terrortrusler.

Vi kan ikke beskytte oss mot alt. Et fullstendig trygt samfunn verken ønskelig eller oppnåelig. Soloterrorister med enkle metoder er vanskelig å oppdage og krevende å stoppe. Det er en skremmende tanke. Men fremdeles er Norge et av de tryggeste landene å bo i. Frykten må ikke ta overhånd.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».