Politidirektøren skal ikke opptre som politiker

Avkriminalisering av narkotikabruk er riktig.

Publisert Publisert

BEKYMRET: Politidirektør Benedicte Bjørnland er uenig i regjeringens vedtak. Foto: Marte Christensen, NTB scanpix

  1. Leserne mener

«Jeg er bekymret for ungdommen», skrev politidirektør Benedicte Bjørnland i en kronikk på nrk.no på mandag. Hun advarer mot den varslede avkriminaliseringen av små mengder narkotika, og etterlyser en kunnskapsbasert debatt.

Regjeringen er imidlertid også bekymret for ungdommen. Det er nettopp derfor den har vedtatt avkriminalisering.

Ytringsfriheten gjelder selvsagt like mye for Bjørnland som for alle andre. Det er positivt at ledere som har mye erfaring på sitt felt, sier ifra når de mener politikken bærer i gal retning.

Bjørnland er imidlertid ikke en vanlig byråkrat. Hun er leder for politiet, statens maktutøvende organ. Politiet er avhengig av folkets tillit for å fungere godt, spesielt i møte med ungdom og rus.

Politidirektørens uttalelser vil av mange leses som politiets offisielle mening. Dette er vanskelig å unngå, men veldig uheldig. Politiet skal forholde seg til de gjeldende lover, ikke prøve å påvirke dem.

Når Bjørnland likevel uttaler seg, burde hun derfor være ekstra nøye med å basere seg på forskning og sikker kunnskap. Slik fremstår det ikke.

Hun skriver blant annet at muligheten til å sanksjonere unge rusbrukere ofte er «helt nødvendig» for å kunne hjelpe dem. Logikken bak dette utdyper hun ikke.

En eventuell avkriminalisering kalles et «prosjekt med ukjent resultat», til tross for at andre land har gode resultater.

At organisert kriminalitet får en stor del av inntektene sine fra narkotikasalg, brukes også som argument. Bjørnland glemmer her at å bekjempe kriminalitet er hennes ansvar, ikke cannabisrøykende ungdommer sitt.

Rusreformutvalget legger frem sin rapport torsdag denne uken. Utvalget har på vegne av regjeringen sett på hvordan straff for narkotikabruk kan erstattes med behandling i helsevesenet.

Dersom Bjørnland virkelig ønsker en kunnskapsbasert debatt, hadde hun ventet med den til etter hun har lest rapporten.

Alle er bekymret for ungdommen. Høye overdosetall i befolkningen og en økende bruk av rusmidler blant unge, er en tragedie.

Politiske beslutninger må tas på bakgrunn av solid kunnskap og utredning. Forskning og erfaring fra andre land viser at avkriminalisering vil virke.

Vi skylder ungdommen å lytte mer til Rusutvalgets rapport når den kommer torsdag, enn til politidirektørens velmente formaning.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».