• NY LOV: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil sikre Noreg mot digitale trugsmål frå utlandet, men gjev e-tenesta samstundes høve til masseovervaking av norske borgarar, skriv BT på leiarplass. FOTO: Carina Johansen / NTB Scanpix

Opplegg for total overvaking

Regjeringas forslag til digitalt grenseforsvar bør skrotast.