Grønt potensial

Granavollplattforma er eit steg i rett retning for å få ned klimautsleppa her i landet.

Publisert Publisert

KLIMA: Venstre-leiar Trine Skei Grandes gjennomslag i den nye regjeringsplattforma på klimasida er ikkje dårleg, så lenge måla blir følgt opp i praksis, skriv BT på leiarplass. Foto: Bendiksby, Terje / NTB Scanpix

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Få stader er avstanden større i den nye firepartiregjeringa enn i klimapolitikken. Medan Venstre har fått gjennom at CO₂-avgiftene skal aukast med fem prosent i året, har Frp fått gjennom at avgiftene på bensin og diesel skal kuttast tilsvarande. Likevel er erklæringa eit steg i rett retning.

Venstres store siger i Granavollplattforma er ein lovnad om å redusere CO₂-utsleppa i ikkje-kvotepliktig sektor med minst 45 prosent innan 2030. Tilsynelatande er det berre ei marginal forbetring i høve til den eitt år gamle Jeløyplattforma, der utsleppa skulle kuttast 40 prosent.

Les også

NRK: Klimakrangel mellom Venstre og Frp forsinket regjeringsforhandlingene

Men Venstre har òg fått endra ordlyden i punktet, på ein måte partiet meiner legg langt sterkare føringar for å ta kutta innanlands framfor å kjøpe kvotar i EU. Har partiet rett, er dette ein framgang, fordi det vil leggje langt større press på alle departement for å få ned utsleppa. Her vil det òg hjelpe at regjeringa skal gjere ei ny kartlegging av mogelege klimatiltak.

Likevel er det liten tvil om at Venstre, vonleg med støtte frå KrF og den klimavenlege fløya i Høgre, må vinne mange kampar internt i regjeringa viss Noreg skal nå 45-målet innan 2030. Ein veikskap er at regjeringa ikkje har konkrete mål for denne regjeringsperioden, som opnar for at kutta kan skyvast ut i framtida.

Utsleppa frå transportsektoren, som utgjer over halvparten av ikkje-kvotepliktig sektor, skal etter planen halverast innan 2030. For personbilar vil det neppe bli noko problem. Insentiva for å kjøpe elbil er sterke, og er verna ut 2021. Men det er lite i plattforma som vil redusere utslepp frå fly og tungtransport.

Regjeringa legg derimot press på landbruk og fiskerinæringa: Blir ikkje staten og organisasjonane samde om ein klimaavtale, vil båe næringar bli omfatta av den årlege opptrappinga av CO₂-avgifta.

I den kvotepliktige sektoren, i hovudsak industri og oljenæring, blir mesteparten av jobben gjort av EU. Innstramminga i marknaden for CO₂-kvotar gjer at kvoteprisane har auka kraftig det siste året. Det pressar utsleppa ned.

Fjorårets rapport frå FNs klimapanel kasta eit nytt alvor inn i klimadebatten. Ein lyt vone at det alvoret òg veg tungt nok på heile regjeringa, til at intensjonane i Granavollplattforma blir følgt opp i praksis.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».