• IMPORT: Amerikansk sitkagran er blant dei mest skadelege artane for det biologiske mangfaldet. Difor bør tresorten fjernast frå norsk natur, skriv BT på leiarplass. FOTO: Wikimedia Commons

Stopp planting av svartelista skog

Sitkagrana høyrer ikkje heime i norsk natur.