Nødvendig åpenhet om helsepriser

Helseforetakene må være åpne om prisen de betaler for private helsetjenester.

Publisert Publisert
  • Bergens Tidende

KOSTBAR: Medisinen som sprøytes inn i øynene på pasienter med sykdommen våt AMD kan være svært kostbar. Foto: RUNE SÆVIG

iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Landets største helseforetak, Helse Sør-Øst, har kjøpt behandling for øyesykdommen våt AMD for en seks ganger høyere pris enn det behandlingen koster på offentlige sykehus.

Det er kort og godt dårlig bruk av fellesskapets midler. Avtalene mellom helseforetakene og det private sykehuset Aleris ble holdt hemmelig.

Private aktører kan være et godt supplement til det offentlige helsevesenet. Når sykehusene ikke har kapasitet til å gi pasienter nødvendig behandling i tide, er det en god løsing å kjøpe tjenester fra private aktører.

Alternativet er at pasienter må vente, og i verste fall bli dårligere av sykdommen de har. Når kapasiteten hos det offentlige ikke strekker til, er muligheten for å bruke private alternativer et gode for pasientene.

Men noen forutsetninger må være på plass.

Det må være åpenhet om avtaler mellom helseforetak og private aktører. I anbudsfasen kan hemmelighold være nødvendig, men etter at avtalen er inngått bør det være åpenhet. Bare slik kan allmennheten gjøre seg opp en mening om hvorvidt de private løsningene er fornuftige.

Prisen helseforetakene forhandler frem, påvirker i høyeste grad prioriteringene i helsevesenet. Når sykehusene må betale urimelig høye summer til private aktører, blir det nødvendigvis mindre penger igjen til andre pasienter.

Skal folk kunne gjøre seg opp en mening om hvorvidt helsevesenets prioriteringer er gode, må de også få innsyn i hvordan pengene faktisk brukes.

Man kan forstå at både Aleris og Helse Sør-Øst vegret seg for å offentliggjøre prisen for behandling av våt AMD, når de offentlige sykehusene gjør jobben langt billigere selv.

Men i det lange løp bør også de private sykehusene se seg tjent med åpenhet om avtalene. Skal Aleris og andre private aktører være en del av det norske helsevesenet, må de forholde seg til at deres priser har offentlig interesse.

Å tjene penger på å behandle øyesykdommer er like lite problematisk som å bygge veier eller skoler på oppdrag fra det offentlige. Men prisen må være akseptabel.

Opposisjonen på Stortinget forlanger nå at helseminister Bent Høie (H) rydder opp. Det er han selv tjent med å gjøre. Private løsninger kan være til pasientens beste, men ikke til enhver pris.

Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent

Les mer om dette temaet

  1. Forlanger at Høie rydder opp i Aleris-avtalene

  2. Aleris økte profitten ved å splitte medisindoser

  3. Kjøpte private øyeoperasjoner som er seks ganger dyrere enn på offentlige sykehus

  4. Helsevesenet overlater til legemiddelfirma å svare på spørsmål om hemmelig avtale

Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».
  1. Velferd
  2. Sykehus