Støre er bondefanget

Arbeiderpartiet er langt ute på jordet med en landbrukspolitikk som er dyr, men ikke god.

Publisert: Publisert:

PÅ JORDET: Arbeiderpartiet er langt ute på jordet med landbrukspolitikken, skriver BT på lederplass. Foto: BERGENS TIDENDE

Målet for norsk landbrukspolitikk må være å sikre det landbruket landet trenger, ikke å pøse ut mest mulig penger.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har latt sin landbrukspolitiske talsperson Knut Storberget gå for langt med sjekkheftet.

Bøndenes inntekter har lenge vært lavere enn for andre yrkesgrupper. For å minske inntektsgapet har de denne stortingsperioden fått en prosentvis større økning i inntekt enn lønnsoppgjøret for resten av arbeidstakerne i landet.

I jordbruksoppgjøret i vår gikk Arbeiderpartiet inn for at bøndenes inntektsutvikling skal være kronemessig lik lønnsutviklingen ellers i landet.

Dette forplikter staten til store fremtidige utgifter.

Les også

Landbrukspolitikken bør leggjast om

Resultatet er et pengesluk det er vanskelig å se konsekvensene av.

Civita-rådgiver Haakon Riekeles har regnet ut at påslaget kan komme til å gi ekstrautgifter på 9,4 milliarder kroner i neste stortingsperiode.

Fremfor å ivareta vestlandsk gårdsdrift og kulturlandskap, har denne regjeringen ført en politikk som styrker de store på bekostning av de små, med et ensidig fokus på kvantitet i matproduksjon.

Hvis politikken kun styrker stordrift og billigere produksjon, står en i fare for å miste det norske mangfoldet i landskap, dyrehold og kvalitetsprodukter som finnes på Vestlandet.

Fremtidens landbrukspolitikk bør gi bøndene på Vestlandet støtteordninger for å dyrke kulturlandskap, lokal kvalitetsmat og gårdsturisme.

Les også

I bondens dragsug

Landbruksdebatten må handle om slike problemstillinger, om hvordan en best ivaretar alle deler av det særnorske jordbruket. Det handler om innretting av støtten, ikke om løfter om økt inntekt til bøndene.

Ordningen med kronemessig økning vil sannsynligvis gagne de store aktørene i jordbruket, fordi målprisen på mat må noe opp for å finansiere den. Da kjøper folk mer fra dem som produserer mye og billig.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kommer ikke til å fire på bøndenes krav ved eventuelle regjeringsforhandlinger. Nå har han lyktes i å binde Støre til masten, på en måte Jens Stoltenberg neppe ville tolerert.

Den kostbare og uforutsigbare ordningen kler ikke et statsbærende parti som Arbeiderpartiet.

Politikken må tjene helheten i landbruket. Også de som skal kjøpe og spise maten som produseres. Denne dyre løsningen gjør ingen av delene.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».