• HØYRING: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil sende dei borgarlege partias ambisiøse biodrivstoffvedtak på høyring. Det er ein god idé, skriv BT på leiarplass. FOTO: Jan Tomas Espedal, Scanpix

Tilbake til teiknebrettet

Regjeringa bør setje biodrivstoff-ambisjonane på vent til dei har funne ut om det gjev meining.