På vei mot apartheid

Israels nye nasjonalstatslover er diskriminerende og udemokratiske.

Publisert: Publisert:

KONTROVERSIELL: Statsminister Benjamin Netanyahu slår fast at det er flertallets rett som gjelder. Slik underminerer han et viktig prinsipp; at et demokrati også skal ivareta minoritetenes interesser, og sørge for like rettigheter for alle nasjonens statsborgere, mener BT.

I skyggen av president Donald Trumps skandaløse toppmøte med kollega Vladimir Putin i Helsinki forrige uke, skjedde det urovekkende ting hos USAs nære allierte Israel.

Nasjonalforsamlingen Knesset vedtok de omstridte «nasjonalstatslovene», som slår fast at bare innbyggere av jødisk avstamming har selvråderett i Israel.

Ved et pennestrøk gjøres de 1,8 millioner arabisk-israelerne, om lag 20 prosent av befolkningen, til en slags annenklasses statsborgere. Samtidig mister arabisk statusen som likestilt nasjonalspråk, ved siden av hebraisk.

At et demokrati av vestlig innretning innfører lover som eksplisitt diskriminerer store deler av befolkningen basert på etnisitet, finnes det knapt paralleller til i dag.

Les også

MORTEN MYKSVOLL: Norske prestisjeinteresser.

Israels høyreorienterte og nasjonalistiske regjering har begrunnet lovene med et behov for å befeste Israels status som nasjonalhjem for jødene. Blant paragrafene finnes også en oppmuntring til å bygge flere jødiske bosettinger.

Lovene er et tilbakeslag for demokratiet, og trolig ytterligere et nådestøt for en tostatsløsning i Midtøsten. Statsminister Benjamin Netanyahu slår fast at det er flertallets rett som gjelder.

Slik underminerer han et viktig prinsipp: at et demokrati også skal ivareta minoritetenes interesser, og sørge for like rettigheter for alle nasjonens statsborgere.

Kritikken har vært massiv. EUs utenrikssjef Federica Mogherini mener det nye lovverket er et alvorlig hinder for en totstatsløsning. Lederen for de arabiske partiene i Knesset, Ayman Odeh, kaller lovene «demokratiets død».

Også en av de største jødiske organisasjonene i USA reagerer sterkt. «Skaden nasjonalstatslovene påfører den sionistiske visjonen og den israelske statens demokratiske verdier er enorm», uttalte rabbi Rick Jacobs i organisasjonen Union for Reform of Judaism.

Les også

NY RAPPORT SLÅR FAST: Oljefondets investeringer bidrar til menneskerettsovergrep i okkuperte områder.

Israels regjering liker å fremheve sitt land som «det eneste fungerende demokratiet» i Midtøsten. Desto verre er det om Netanyahu-regjeringen selv undergraver denne statusen.

Landet ser ut til å drive enda lenger ut i nasjonalismens og isolasjonismens sump. EU gjør rett i å reagere tydelig.

Norge har historisk sett hatt en viktig rolle i fredsprosessen i Midtøsten, men regjeringen sitter for tiden stille og ser på. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) bør ta avstand fra det som nå skjer.

Fortsetter Israel sin ferd mot det illiberale, kan det ødelegge alle fremtidens forsøk på å skape fred.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».