• KONTROVERSIELL: Statsminister Benjamin Netanyahu slår fast at det er flertallets rett som gjelder. Slik underminerer han et viktig prinsipp; at et demokrati også skal ivareta minoritetenes interesser, og sørge for like rettigheter for alle nasjonens statsborgere, mener BT.

På vei mot apartheid

Israels nye nasjonalstatslover er diskriminerende og udemokratiske.