Uklok manøver av Askøy-flertallet

Stor politisk uenighet kan være en styrke i et kommunestyre. Men spillereglene bør det være mest mulig enighet om.

Publisert: Publisert:

IKKE HELDIG: Ordfører Siv Høgtun (H) og resten av flertallet i kommunestyret i Askøy, ønsker å ta over verv fra opposisjonen. Det har ikke blitt tatt godt imot. Tor Høvik

Som i flere andre kommuner, ble det i år valgt inn et høyt antall partier i kommunestyret på Askøy. Det gir noen utfordringer når politikerne skal samarbeide.

Hele seks partier (Høyre, KrF, Pensjonistpartiet, Frp, Venstre og Sp) skal samarbeide om å styre Askøy de neste årene. Da er det nok ikke lett å fordele posisjoner og verv på en måte som alle er fornøyd med.

Men løsningen flertallet falt ned på er ikke en god løsning: Regelverket blir endret neste uke, slik at flertallspartiene kan ta noen av vervene opposisjonen ellers ville fått.

Les også

Askøy-flertall vil endre reglene for å få flere fete verv

Dette skjer bare uker etter at et samlet kommunestyre vedtok regelverket som i utgangspunktet skulle gjelde for de neste fire årene.

Reaksjonene på flertallets manøver ble forståelig nok sterke. Det blir beskrevet som et angrep på demokratiet, et flertallstyranni, et kupp og en uverdig forestilling.

Nå vil Aps Miriam Haavik at Fylkesmannen skal vurdere om det i det hele tatt er lovlig. Uavhengig av hva konklusjonen blir, er det uheldig at flertallet i kommunestyret går frem på denne måten.

Flertallet er også svært skjørt, med bare ett mandat mer på høyresiden enn på venstresiden. I en slik situasjon, er det underlig å provosere opposisjonen på denne måten.

Lokalvalget ga fragmenterte kommunestyrer flere steder: mange og jevnstore partier, heller enn færre og store. Da kan det bli vanskeligere danne stabile og forutsigbare samarbeid.

Men lokalpolitikerne bør tenke seg nøye om før de endrer regelverket i all hast for å løse slike floker.

Et minste krav bør da være å involvere opposisjonen, slik at hele kommunestyret er enige om spillereglene.

Politisk uenighet er det liten grunn til å være bekymret for. Kommunestyrene bør være et sted for meningsbryting. Men det er viktig at politikerne så langt det lar seg gjøre blir enige om hvordan verv og posisjoner skal fordeles.

Askøy har hatt turbulente måneder etter den svært alvorlige vann-skandalen. Derfor er det ekstra uheldig at det nye kommunestyret får en så dårlig start.

Ordfører Siv Høgtun (H) bør begynne på nytt og gjøre et oppriktig forsøk på å komme til enighet med opposisjonen. Det som i denne saken løser flertallets kortsiktige problem, er neppe til det beste for Askøy i det lange løp.

Publisert: