Regjeringen må handle

Ødeleggelsene av naturen må stanses.

Publisert:

GLOBALT ANSVAR: Det er på tide å ta den økologiske krisen på alvor. Det er et globalt ansvar å sette alle krefter inn på å reparere skadene vi har påført naturen, skriver BT på lederplass. Foto: Tom Hansen, NTB scanpix

Aldri før i menneskehetens historie blir naturen ødelagt i større tempo. Én million arter står i fare for utryddelse. Insekter forsvinner. Plastforsøplingen er tidoblet de siste 40 årene.

Dette viser en fersk og alarmerende rapport fra FNs naturpanel (IPBES). Hittil har responsen fra verdenssamfunnet vært utilstrekkelig, ifølge FN. Det er på tide å ta den økologiske krisen på alvor. Det er et globalt ansvar å sette alle krefter inn på å reparere skadene vi har påført naturen.

Les også

– Vi ødelegger naturen raskere enn noen gang

Situasjonen i Norge er «relativt god», ifølge Klima- og miljødepartementet. Det betyr like fullt at situasjonen er alvorlig.

Hver femte art i Norge er på den nasjonale rødlisten. I Sør-Norge er under fem prosent av naturen urørt. Tankeløs arealforvaltning truer naturmangfoldet. Boligbygging, samferdsel, industri, flathogst, gruvedrift og kraftutbygging ruinerer viktige leveområder for dyr og planter.

At det er vedtatt at både myr og vassdrag skal vernes og at 15 prosent av ødelagt natur skal restaureres, hjelper lite når kravene ikke blir fulgt opp i praksis.

Som Christian Steel i miljøorganisasjonen Sabina understreker: Det skjer for lite, og det går for seint.

Tapet av natur er en trussel på størrelse med klimaendringene, ifølge den ferske FN-rapporten. Disse to krisene henger dessuten sammen. Hvis det skal være håp om å nå de ambisiøse klimamålene, må naturødeleggelsene reverseres.

Ifølge professor i bevaringsbiologi ved NMBU, Anne Sverdrup-Thygeson, krever det flere tiltak på flere nivåer samtidig:

Det holder ikke bare å endre forbruk og spise mindre kjøtt og begrense flyreiser. Løsningen er gjennomgripende, politisk styrte endringer på et større nivå. Det må koste å ødelegge naturen, oppsummerer Sverdrup-Thygeson overfor NRK.

FNs rapport er basert på omfattende forskningsmateriale fra mer enn 50 land. Politikerne må ta konsekvensen av de dramatiske faktaene som er lagt på bordet, og Norge må bidra aktivt.

Det betyr å si nei til store, private hyttebyer og alpinanlegg på Hardangervidda, fordi villreinbestanden er viktigere enn næringsutviklingen i Eidfjord kommune.

Det betyr å nekte dumping av gift og industriavfall i fjordene, fordi ressursene vi skal leve av i fremtiden er viktigere enn kortsiktig avkastning fra gruvedrift.

Erna Solberg (H) liker å kalle seg en ansvarlig politiker, en som styrer ut fra kunnskap.

Det er et svik hvis hun velger å gå inn i historiebøkene som den statslederen som hadde kunnskapen, men som valgte å ignorere den.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».