Samling på topp

Klima-løftene fra verdens rikeste land skaper store forventninger før Paris-toppmøtet.

Publisert Publisert
  • Bergens Tidende

FORPLIKTER SEG: Denne uken stilte lederne i G7-landene seg bak tydelige løfter om å redusere utslipp og bruk av fossil energi. Det må de levere på i Paris. Foto: Reuters

iconDenne artikkelen er over fire år gammel

**Fra årets G7-toppmøte,** mest preget av Russland og eurokrisen, dukket det opp en oppsiktsvekkende nyhet. Syv av de rikeste landene i verden stilte seg samlet bak målet om å fase ut all bruk av fossile brensler innen utgangen av århundret.

Lederne av Canada, Frankrike, USA, Japan, Tyskland, Storbritannia, Italia og EU var i Bayern denne uken. Fra den 17 sider lange uttalelsen de ble enige om, var det delen om klima som fikk størst oppmerksomhet.

G7-lederne signerte på tydelige løfter. De ønsker en forpliktende avtale på klimatoppmøtet i Paris, og stiller seg bak 40 til 70 prosent utslippskutt innen 2050, sammenlignet med 2010-nivå.

Frem mot Paris er det viktigste at alle land forplikter seg til individuelle kutt som til sammen gjør det mulig å nå togradersmålet.

Så langt har EU, pluss Norge, lovet 40 prosent kutt om 15 år, sammenlignet med 1990-nivå.

I fjor ble USA og Kina enige om gjensidige forpliktelser til kutt. USA lovet å redusere 26 til 28 prosent av utslippene innen 2025 sammenlignet med 2005-nivået. Kina skal nå toppen av klimagassutslipp innen 2030, og deretter redusere.

Den enigheten brøytet vei for flere mellomstatlige avtaler. For få år siden var det utenkelig at G7-landene skulle bli samles om dette.

Men fine mål løser ingenting alene. Derfor er angrepet på fossilindustrien så viktig. I tillegg til å «avkarbonisere økonomien i løpet av århundret», samlet landene seg bak flere tiltak for omstilling.

«Ineffektive» subsidier av fossile brensler skal avskaffes. Avtalen understreker betydningen av å flytte privat kapital til lavkarbon-teknologi. Arbeidet for å utvikle fornybar energi i Afrika og utviklingsland skal styrkes.

Konflikten mellom rike og fattige land har lenge ødelagt for klimaforhandlingene. Nå sender G7-landene et klart signal om at de er villige til å ta grep. Samtidig går utviklingen Afrika i riktig retning.

Nigeria har verden største vekst i fornybar energi, meldte The Economist denne uken. Vann— og solkraft erstatter kull over hele kontinentet. Grønn energi blir billigere, og det kan gi økonomisk vekst uten at det medfører like store utslipp som tidligere antatt.

Motsetningen mellom klima og vekst ryddes av veien.

Les også:

Les også

Grønn politikk: Kun for de gale?

Les også:

Les også

- Å kutte norsk oljeproduksjon for å stoppe drivhuseffekten, vil ikke bidra til annet enn å hindre fattige mennesker i å få sitt daglige brød.

Klimadebatten har tatt en viktig dreining den siste tiden. Nå handler det mer om de tunge, strukturelle grepene. Grunnleggende handler bekjempelse av klimaendringene kun om energikilder.

Forpliktelser om å flytte ressurser fra olje, kull og gass til fornybar energi, går rett til kjernen av problemet.

Dette er også sterke signal til Norge. Energiprodusenter har mye makt verden over, ikke minst i de rikeste landene. USA har et enormt oljeforbruk, Kina er avhengig av kull, den norske økonomien er basert på olje og gass. På G7-møtet var det Japan og Canada som var de største motstanderne av fossilforpliktelsene.

Nå er det blitt langt større vilje til å vri verdensøkonomien bort fra klimafiendtlige energiformer.

Bak ordene fra Bayern ligger en enorm forpliktelse. Når G7-landene kommer til Paris, må de bevise at de også kan handle.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Sundtoft til Berlin med mål om nullutslipp i kofferten

Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».