• TRAGEDIEN ETT ÅR ETTER: Mye av ansvaret ligger hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Hans oppgave er å gjenopprette tilliten til at arbeiderne i Nordsjøen kan ferdes trygt til og fra jobb, mener BT. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Skjerp sikkerheten

Turøy-ulykken er en tragisk påminner om hvor risikabel Nordsjø-transporten kan være.