• PRESS: Stor arbeidsbelastning utløste behovet for å begrense inntaket av nye saker. Press på juristene skapte en uholdbar situasjon, og politiledelsen valgte å prioritere gamle saker. Her er politidirektør Odd Reidar Humlegård (t.v) og politimester Kaare Songstad. FOTO: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Fortsatt kritikkverdig

Politiets nedprioritering av narkosaker er ikke straffbar. Det betyr ikke at den er akseptabel.