• FRUSTRERTE LEGER: Avtalen mellom helseforetakene og Roche er til og med holdt hemmelig for de behandlende legene på Haukeland, forteller overlege Hans-Petter Eikesdal. «Det er vanskelig å forstå hvordan helseforetakene og Beslutningsforum for nye metoder kan ha undertegnet en såpass lite fordelaktig avtale», mener BT. FOTO: Nikita Solenov

Et pinlig og potensielt kostbart knefall

Hemmelighold rundt helseforetakenes innkjøpsavtaler er en uting.